Moeten de provincies afgeschaft worden? (poll)

Moeten de provincies afgeschaft worden? (poll)

Moeten de provincies afgeschaft worden? (poll)

Print
Gemeenten, provincies, Vlaanderen, België, Europa. Er zijn veel bestuursniveaus die allemaal wetten, decreten, regels en verordeningen uitvaardigen. We zijn een heel complexe maatschappij.

En daarom gaan bij herhaling stemmen op om het aantal bestuursniveaus te verminderen, ook omdat alle bestuursniveaus zich bijna met alles bemoeien en elkaar soms tegenwerken.

Hierbij worden vooral de provincies geviseerd. N-VA, Open Vld en VB zien die provincies liever verdwijnen. CD&V en sp.a zijn voor een behoud.

Ongetwijfeld komt de zaak ter sprake bij de vorming van de nieuwe regering. Worden de provincies als bestuursniveau afgeschaft, dan gaan we waarschijnlijk ook naar een (al dan niet verplichte) fusie van gemeenten.

Wat vindt u? Moeten de provincies als bestuursniveau afgeschaft worden? Of hebben ze nog een toegevoegde waarde? Stem tot 19 uur vanavond via onderstaande poll.

Archieffoto LD

.

Nu in het nieuws