De sp.a heeft zichzelf eindelijk op de kaart gezet

Print
Uit een wetenschappelijke analyse van aardbeienplantjes die een tijd geleden waren verspreid over de stad Antwerpen, blijkt dat de aanwezigheid van de Ring een grote invloed heeft op de vervuiling van de plantjes met fijn stof. Dat vermoedden we al, maar het kan nu in elk geval niet meer worden ontkend. De overkapping van de Ring zou een goede zaak zijn voor de gezondheid van vele tienduizenden Antwerpse mensen, dieren en planten.

Maandag kwam de sp.a als eerste partij met een duidelijk antwoord op de vraag: wie gaat dat betalen? Tot nu toe had alleen Bart De Wever daarover een ballon opgelaten. Hij wil de 320 miljoen euro die de stad moet betalen voor de tunnels op het BAM-tracé, overhevelen naar Ringland. Maar daarmee schuift hij de factuur voor die tunnels door naar de Vlaamse regering. De sp.a is op zoek gegaan naar andere bronnen van inkomsten.

De partij ziet er drie: het schrappen van de R11bis (de ondertunneling van de Krijgsbaan), de tolgelden van de Liefkenshoektunnel en een deel van de opbrengsten van het rekeningrijden voor vrachtwagens vanaf 2016. Vooral die laatste bron van inkomsten is interessant, omdat de kilometerheffing Vlaanderen jaarlijks 300 à 700 miljoen euro zou opbrengen.

In elk geval heeft de sp.a zichzelf in het debat over de Antwerpse mobiliteit nu stevig op de kaart gezet. Eindelijk, want de voorbije weken waren het vooral andere partijen - zoals Groen en Open Vld - die van Ringland het speerpunt van hun Antwerpse campagne hadden gemaakt. En met succes, want dankzij een aantal goed getimede acties van de burgerbeweging is de mobiliteit in de stad hét thema van de verkiezingen geworden.

De sp.a kan zichzelf met dat thema best nog wat meer profileren. Nadat Ludo Van Campenhout (toen nog Open Vld, nu N-VA) het verzet tegen de Lange Wapper op gang had gebracht, bogen de socialisten zich als eerste partij over de mogelijkheden om de Ring te overkappen. Ze creëerden er ook enkele belangrijke voorwaarden voor, door binnen de Vlaamse regering het neerhalen van het viaduct aan het Sportpaleis en de ondertunneling van het Albertkanaal te onderhandelen.

De sp.a heeft geen twee weken meer om dat palmares in de verf te zetten. Het is nodig, want in de peilingen doet de partij het in Antwerpen niet goed. Maar misschien kan juist dat gegeven een aantal kiezers nog op andere gedachten brengen.

door Lex Moolenaar

.

Nu in het nieuws