1 / 3
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Vlaamse partijen willen naar Raad van State tegen plannen van Wathelet

Minister-president Kris Peeters (CD&V) zal de Vlaamse regering voorstellen om een belangenconflict in te roepen tegen de "eenzijdige" beslissing van federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH) over de aanpassingen van de vliegroutes rond Brussels Airport. Dat deelt hij donderdag mee.

jrosquin

Als een gewestregering zoals de Vlaamse regering een belangenconflict inroept, legt Peeters uit, heeft dit als gevolg dat de beslissing in kwestie onmiddellijk en voor een periode van zestig dagen wordt geschorst. Het is dan aan het Overlegcomité om zich over het dossier te buigen.

N-VA steunt Peeters

N-VA meent dan weer dat luchtverkeersleider Belgocontrol juridisch perfect in staat is om de beslissing van staatssecretaris Wathelet naast zich neer te leggen. Ondervoorzitter Ben Weyts zei dat donderdag aan Belga. Hij steunt met zijn partij het initiatief van Kris Peeters om een belangenconflict in te roepen.

Mocht Belgocontrol toch gevolg geven aan de beslissing van Wathelet, dan trekt Weyts met een kort geding naar de Raad van State, waarschuwt hij. "De regering kan deze beslissing in lopende zaken niet nemen, daar kan geen discussie over zijn. Juridisch kan Belgocontrol dit perfect naast zich neerleggen."

Volgens Weyts bezondigen Wathelet en het cdH zich aan "politieke profilering door misbruik te maken van een regeringsfunctie".

Ook coalitiepartner sp.a wil via de Vlaamse regering een belangenconflict inroepen tegen de wijzigingen die Wathelet aanbracht aan de vliegroutes voor Brussels Airport. Dat hebben vicepremier Johan Vande Lanotte en sp.a-voorzitter Bruno Tobback aan Belga laten weten. "We zijn gevoelig voor de problemen in Brussel, maar eenzijdig beslissen om die naar Vlaanderen te verschuiven, kan uiteraard niet", hekelt Vande Lanotte.

Open Vld wil naar Raad van State

Ook Open Vld voert de forcing tegen de plannen van Wathelet. "Als hij dit wil doorzetten, dan is het heel simpel, dan gaan wij naar de Raad van State", zei voorzitster Gwendolyn Rutten donderdag tijdens een chatsessie op de website van de krant De Tijd. Eerder had ook Open Vld-vicepremier Alexander De Croo kritiek op de beslissing van Wathelet.

Rutten verwijt Wathelet dat hij campagne voert "op kap van de veiligheid". Wanneer ze leest dat Belgocontrol zelf heel wat vragen heeft bij de veiligheid van het plan-Wathelet, "vind ik het niet alleen mijn taak als politica, maar zelfs van alle burgers, om te zeggen: hier verzetten we ons tegen". Als Wathelet doorzet, is het heel simpel, zegt Rutten: "dan gaan wij naar de Raad van State, dan vind ik zelfs dat je alle mogelijke middelen moet gebruiken om ervoor te zorgen dat de veiligheid primeert".

De ligging van af- en aanvliegroutes moet billijk zijn en daar moet iedereen een steentje aan bijdragen, argumenteert ze. Maar de vliegroutes moeten ook veilig zijn. "Dat is essentieel. Voor mij is het heel simpel: als de veiligheid hier niet gegarandeerd is, vind ik het de taak van mij als politica, maar ook van alle burgers om naar de Raad van State te gaan of om een belangenconflict in te roepen."

Belga Foto's Belga, PN

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER