Inspectie maakt brandhout van schooltje Natan

Inspectie maakt brandhout van schooltje Natan

Inspectie maakt brandhout van schooltje Natan

Print
Antwerpen - De onderwijsinspectie heeft haar rapport klaar over het ‘ondernemersschooltje’ in de Klampersstraat. De school kan best gesloten worden, vinden de inspecteurs.

Tomcollege, zo heet de school tegenwoordig. Ze kreeg bekendheid onder de naam School van Natan, maar veranderde die naam toen almaar meer details bekend geraakten over wanbeheer, mogelijke belangenvermenging, een mank lopend personeelsbeleid en een gebrek aan pedagogische begeleiding en hygiëne. Onlangs bracht uw krant nog uit dat de school na amper een schooljaar ook nog eens aankijkt tegen een schuldenput van meer dan 100.000 euro.

Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) beval een vervroegde doorlichting. En die is niet mals. De inspecteurs bezochten de school van 17 tot 20 februari en stelden op zowat elk vlak gebreken vast, zowel wat het kleuteronderwijs betreft als de lagere school. De inspectie adviseert dan ook om de procedure op te starten om de erkenning van de school in te trekken. De directie kan dit advies laten opschorten als ze een remediëringsplan voorlegt.

Als ze dat doet, zo oordeelt de onderwijsinspectie, dan zal de school beroep moeten doen op externe ondersteuning om al die tekorten weg te werken.

WD

Archieffoto Jan Van der Perre

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio