Antwerpse kiezer wil een bizarre cocktail

Print
In het hart van deze krant vindt u de resultaten van een peiling naar de kiesintenties in de provincie Antwerpen. We wilden weten of die afwijken van de rest van Vlaanderen, vandaar.

We weten het wel: peilingen zijn geen verkiezingen en zoals Kris Peeters graag zegt: de prijzen worden pas verdeeld aan de meet. Maar bij deze verkiezingen is het opvallend dat er bijna geen verschil zit tussen de polls. Ditmaal zou er dus wel eens veel van kunnen uitkomen.

Elke verkiezing heeft haar verrassing. Er zijn zelfs voorspelbare verrassingen, hoe raar dat ook mag klinken. Extreme partijen scoren op de dag des oordeels altijd beter dan in de peilingen. De oproep van het ABVV en het socialistisch ziekenfonds op 1 mei om de sp.a te steunen kan wat verschil maken. En er kan in de komende weken nog iets gebeuren dat alles op z’n kop zet.

Maar toch blijkt uit onze enquête duidelijk wat de Antwerpse kiezer wil: Kris Peeters als Vlaams minister-president, Bart De Wever als burgemeester van Antwerpen en zijn N-VA mee in een nieuwe federale regering die zich vooral concentreert op het sociaaleconomisch herstel en niet te veel bakkeleit over een nieuwe staatshervorming. Dat kan later wel weer eens aan bod komen. Nu is het hoog tijd om de pensioenen te garanderen, voor werkgelegenheid te zorgen en de migratiestroom aan banden te leggen.

De wensen van de kiezer mogen dan glashelder zijn, het zal niet zo eenvoudig zijn om met al deze ingrediënten een drinkbare cocktail te brouwen. Want eigenlijk horen ze niet goed bij elkaar.

Kris Peeters mag dan razend populair zijn, de partij waartoe hij behoort, heeft niet langer het gewicht om zijn ambt op te eisen. En als de kiezer wil dat Bart De Wever op ‘t Schoon Verdiep blijft, wie moet dan de eerste viool gaan spelen in de Wetstraat 16? Bij de N-VA ziet de Antwerpse kiezer in elk geval geen andere valabele kandidaten. Die partij zal dus de dag na de verkiezingen met een slim masterplan moeten komen.

En de traditionele partijen? Die moeten zich na deze verkiezingen nog maar eens grondig gaan herbronnen. Hun engagement op federaal vlak krijgt van de kiezer geen applaus, en met hun ideologie kunnen ze blijkbaar ook al geen potten meer breken.

Door Lex Moolenaar

Nu in het nieuws