Het gevaar komt van extreemlinks

Zowel boven als onder de taalgrens hebben de socialistische kopstukken het Feest van de Arbeid aangegrepen om de kiezers te waarschuwen voor een sociale catastrofe als zij geen deel zouden uitmaken van de volgende regering. De leiders van de rode vakbond en het socialistische ziekenfonds schaarden zich eenstemmig achter die boodschap.

Het is voor de socialisten inderdaad alle hens aan dek. Zeker in Vlaanderen, waar de opeenvolgende peilingen er weinig rooskleurig uitzien voor de sp.a, die bovendien weinig is opgevallen in de eerste fase van de kiescampagne die quasi volledig werd gedomineerd door de N-VA. Op alle plaatsen waar de socialisten donderdag mobiliseerden, was de gemeenschappelijke vijand opnieuw de N-VA, die in één klap alle sociale verworvenheden zal tenietdoen indien ze in de volgende regering geraakt. Sp.a-voorzitter Bruno Tobback acht een regering mét sp.a en N-VA heel onwaarschijnlijk als de Vlaams-nationalisten hun standpunten niet temperen.

De socialisten hebben zich gisteren opgeworpen als de enige garantie voor de redding van de sociale zekerheid en de vrijwaring van de rechten van de kleine man. Wil Tobback junior eenzelfde krachttoer realiseren als Tobback senior in 1995? In volle Agusta-schandaal wist vader Louis met zijn campagne ‘Uw sociale zekerheid’ - destijds gericht tegen de liberalen - voldoende kiezers te overtuigen om boven de 20 procent af te klokken en daarmee zelfs een kleine verkiezingsoverwinning te boeken.

Voor de socialisten is de N-VA evenwel niet de enige factor om rekening mee te houden. De sp.a en ook de PS worden aan hun linkerzijde belaagd door de radicale Partij van de Arbeid, die het allerminst slecht doet in de peilingen en bij de gevestigde socialistische partijen een pak stemmen én zetels kan wegkapen.

Links is verdeeld, treedt op in gespreide slagorde. In de hoofdkwartieren zijn ze zich terdege bewust van dit risico. Vandaar de haast dwingende oproepen om niet voor extreemlinks te stemmen, wat de traditionele linkse partijen verzwakt en de rechtse versterkt. Nog slechts enkele weken hebben PS en sp.a om de linkse kiezers te doen terugkeren naar de ware schaapstal. Dat is bijzonder kort dag.

Door Dirk Castrel

Nu in het nieuws