Nieuwe turbines krijgen felle tegenwind

Twee privébedrijven dienden een aanvraag in om windmolens te bouwen in de buurt van de Keltenlaan en de Kalvariestraat. Het gemeentebestuur is unaniem tegen.

Picqueur Johan

Nimby Projects bvba en EDF Luminus nv willen elk een windmolen bouwen in Zele en dienden hun verzoek in bij de Vlaamse Overheid. Tot 16 mei moet het gemeentebestuur van Zele een openbaar onderzoek voeren naar de haalbaarheid ervan. Tot die datum kunnen inwoners het dossier bij de milieudienst inkijken en eventueel bezwaren indienen.

De omgeving van de Keltenlaan staan omschreven als agrarisch gebied.

"Niemand kan op die gronden bouwen, tenzij er eerst een wijziging komt aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)", zegt Peter D'Haese van de milieudienst. "De Vlaamse Overheid maakte enkele jaren terug een uitzondering op die regel voor windturbines. We hebben een stedenbouwkundig dossier ontvangen en voeren het openbaar onderzoek. Het gemeentebestuur geeft advies, maar dat is niet bindend. De Vlaamse Overheid neemt de uiteindelijke beslissing."

Nu al staat vast dat het schepencollege een negatief advies zal geven in dit dossier. "De geplande windturbines liggen te dicht bij de woonkernen Veldeken en Dijk", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). "Zele streeft naar een groene omgeving. Al op de voorbereidende vergadering met de betrokken privébedrijven had de gemeente aangegeven niet akkoord te gaan met de inplanting. Wij zullen alle middelen aanwenden om het project tegen te houden." De burgemeester geniet de steun van de oppositiepartijen CD&V, N-VA en Vlaams Beleid.

Het vorige project in de Vierwies werd ook negatief geadviseerd. Toch werden er drie windturbines ingeplant. "Een firma heeft een stedenbouwkundige en een milieuvergunning nodig", weet D'Haese. "Er zijn heel wat beroepsprocedures mogelijk om die uiteindelijk toch te verkrijgen.

Soms gaan ze tot bij de minister."

Johan Picqueur

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio