Massaal protest tegen aanleg Nx

Veertig tractoren en ruim tweehonderd boze Stabroekenaars zakten vanavond af naar de gemeentehuis om te protesteren tegen de aanleg van de Nx verbindingsweg tussen de A12 in Stabroek en de Kapelsestraat in Kapellen.

Vandewalle Erik

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Boerenbond hadden opgeroepen tot dit massaal protest. De bezorgdheid over de impact van een nieuwe verbindingsweg op landbouw, milieu en landschap blijft groot. Die Nx moet de verkeersdoorstroming in Stabroek, Hoevenen en Kapellen verbeteren. Nu liggen nog drie mogelijk tracés op tafel. Vorig jaar spraken Stabroek en Kapellen zich uit voor het tracé dat het dichtst bij de Waterstraat in Stabroek ligt. Ook het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) focust op dat tracé. Volgens BBL en Boerenbond zijn de andere alternatieven te weinig of niet onderzocht. De uiteindelijke beslissing wordt door de Vlaamse regering genomen.

Tijdens de gemeenteraad werd landbouweffectenrapport voor het voorkeurstracé voorgesteld. Op vraag van de landbouwers liet het Agentschap Wegen en Verkeer dit rapport maken. Hieruit blijkt dat het vooral jonge landbouwers met toekomstplannen in de polder die het grootste slachtoffer van de Nx dreigen te worden.

Dinsdag 29 april meer info in Gazet van Antwerpen, Editie Noord.

Erik Vandewalle

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio