Heemkring is op zoek naar de duivenfilm 'De Krack'

Mariaburg "Kom, kom, kom", u hoort het niet meer zo vaak in Mariaburg. De duivensport is op zijn retour in de wijk. Ooit was het anders. Wijlen Eddy Strecker maakte er een film over. De pellicule is evenwel zoek.

mceulemans

Het heemkundige documentatiecentrum Mariaburg is op zoek naar een kopie van de film 'De Krack' van fotograaf Eddy Strecker. "Eddy draait wel meer films over zijn geliefde sport. Zijn zoon Wim schonk ons enkele 8 mm-bobijntjes. Helaas is de pellicule zo broos, dat projecteren voorlopig niet kan", vertelt Ludo Van Bouwel van het documentatiecentrum. "We zijn op zoek naar een specialist om de films te hermonteren en op cd-rom te branden."

Zowel bij Wim Strecker thuis als bij familieleden werden zolders en kelders doorzocht naar de film 'De Krack'. Eddy Strecker realiseerde de prent in 1957. Hij portretteerde enkele Mariaburgse duivenmelkers zoals Jan Leemans, Gilbert Vereecke en Fred Bourlet. De heren speelden onder meer op Barcelona, Noyon, Saint-Quentin en Quiévrain. Tijdens de opname van de film werden de 'acteurs' gefotografeerd. Eén van de foto's verscheen in 'Metamorfose, 100 jaar Sint-Mariaburg' (1997). "Niemand op de foto is nog in leven. De nabestaanden weten niet waar de bewuste film is", weet Van Bouwel.

Mocht er bij iemand toch een lichtje gaan branden, graag dan een seintje... Naar aanleiding van Erfgoeddag organiseert het heemkundige documentatiecentrum zondag 27 april in het Wijkcentrum een tentoonstelling rond de duivensport in Mariaburg Ekeren en Brasschaat. De cultuurdienst van Brasschaat verleent zijn medewerking. Op panelen wordt de geschiedenis van de duivensport in de wijk geëvoceerd: vanaf 1899 tot en met de huidige en laatste actieve duivenmelker Bob Vereecke.

Ook de rol van duivenfotograaf Eddy Strecker wordt belicht. Hij werkte van 1950 tot 1960 mee aan het vakblad 'De Sportduif'. Zondag om 14u wordt in de wijk een wandeling aangeboden langs de vroegere en nog bestaande duivenhokken. Nadien leest Marita De Sterck voor uit haar nieuwste werk 'Valavond'. Het boek van de Mariaburgse auteur verschijnt in oktober van dit jaar. 'Valavond' is gebaseerd op gebeurtenissen uit de wijk in de bewogen periode 1935-1945. De duiven en de duivensport spelen in het werk een belangrijke rol.

Zondag 27 april van 10u tot 18u in het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 78. Ludo Van Bouwel: 0476.59.22.78 of hippopress@skynet.be.Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio