1 / 2

De Vergeten Veldslag komt eraan

Het weekend van 2, 3 en 4 mei vindt er in Hoogstraten een groots spektakel plaats om de veldslag van 1814 te herdenken.

toon.verheijen@gazetvanantwerpen.be

11 januari 1814, een datum die u op het eerste zicht misschien weinig zegt. Toch had die dag een grote impact op de regio Hoogstraten en zelfs op de nationale en internationale geschiedenis. We herdenken met de Slag van Hoogstraten immers een bloedige episode uit de Napoleontische Oorlogen die Europa bijna twee decennia lang in de greep hielden.

Op 11 januari 1814, een ijskoude winterdag, vonden in de Noorderkempen bloedige gevechten plaats tussen de troepen van de Franse keizer Napoleon I en een geallieerd legerkorps dat in hoofdzaak bestond uit Pruisen, Britten en Kozakken. Aangezien de coalitietroepen over een breed front vanuit Noord-Brabant kwamen aanzetten, reikte de gevechtszone in feite van Kalmthout tot Turnhout. Hoofddoel van het geallieerde offensief was de vesting Antwerpen. Urenlang werd er op verschillende plaatsen gevochten, o.a. in Wuustwezel, Loenhout en Malle, maar het brandpunt lag rond Hoogstraten en enkele van onze deelgemeenten (Wortel, Meer en vooral Minderhout). Aan geallieerde kant werden op die ene dag meer dan 600 mannen gewond of gedood, aan Franse kant waren bijna 900 slachtoffers te betreuren. En dan zwijgen we nog over de vele plunderingen, opeisingen en inkwartieringen waaronder de bevolking te lijden kreeg en die de gemeentebesturen in enorme financiële moeilijkheden brachten.

Vreemd genoeg is deze dramatische confrontatie, geheel ten onrechte, slechts als een voetnoot in de geschiedenisboeken terechtgekomen. Weliswaar vonden er in die periode belangrijkere gevechten plaats, maar uit recent historisch onderzoek blijkt dat de betekenis van de veldslag bij Hoogstraten niet onderschat mag worden.

Begin 2012 werd de Projectgroep "Hoogstraten 1814" opgericht met verschillende partners die na heel wat overleg een gevarieerd programma naar voren schoven. Zo lanceerden we op 14 december 2013 de publicatie over de Slag bij Hoogstraten door de lokale historicus Jan Huijbrechts. Op 11 januari 2014 - de 200ste verjaardag van de slag - was er de druk bijgewoonde herdenkingsceremonie en lezing over het bloedige treffen in de Sint-Clemenskerk te Minderhout. Daarna volgden er drie gegidste wandelingen over delen van het slagveld.

Op 2, 3 en 4 mei 2014 organiseren we evenwel een evenement dat belooft een echte publiekstopper te worden: de grootste reconstructie van een Napoleontische veldslag ooit in Vlaanderen, met 800 reenactors uit heel Europa.

Vrijdag 2 mei: vanaf 20.30u fakkelparade met honderden fraai uitgedoste reenactors en muzikale begeleiding over de Vrijheid en verwelkoming van onze internationale gasten voor het Stadhuis.

Zaterdag 3 mei: 10.30u officiële herdenking aan de Sint-Clemenskerk te Minderhout, 11u-19u historisch bivak en markt geopend voor het publiek op het terrein aan de 's Boschstraat, Hoogstraten en om 15.30u evocatie veldslag.

Zondag 4 mei: 10u-16u historisch bivak en markt geopend voor het publiek, 13.30u evocatie veldslag

Later in het herdenkingsjaar voorzien we nog de volgende activiteiten: 2 augustus tot 21 december 2014: Thematentoonstelling "De vergeten veldslag - Hoogstraten 11 januari 1814" in het Stedelijk Museum (Begijnhof, Hoogstraten), november 2014: Onthulling kunstwerk (Minderhout) en 21 tot 29 november 2014: Voorstellingen "1814, de vergeten veldslag", een nieuwe familiemusical van de makers van Gelmel (2010). Tekst van Jos Dom en muziek door Florejan Verschueren.

De Projectgroep "Hoogstraten 1814" is een samenwerkingsverband van vzw Erfgoed Hoogstraten (www.erfgoedhoogstraten.be

), de vzw LA:CH (www.1814.be) en het Stedelijk Museum Hoogstraten (http://museum.hoogstraten.be), met aanzienlijke steun vanwege het Stadsbestuur, de Erfgoedcel Noorderkempen, het Provinciebestuur van Antwerpen en de Vlaamse Overheid.

Alleen al het feit dat op een extreem koude winterdag, 200 jaar geleden, bijna 1.500 jonge mannen uit alle uithoeken van Europa, met hun bloed in de Kempische sneeuw geschiedenis hebben geschreven, mag niet vergeten worden. Het is dus een goede zaak dat deze historische gebeurtenis met heel wat impact op Hoogstraten, onze ruime regio en ons land op gepaste wijze kan worden herdacht. U kan de ontwikkelingen op de voet volgen op de website van de projectgroep: www.slagvanhoogstraten.be of www/facebook.com/hoogstraten1814.

Toon Verheijen
Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio