Fiscale zaak tegen De Gucht gaat toch verder

In de belastingzaak rond Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs, tekent de FOD Financiën cassatieberoep aan tegen het arrest van het Gentse hof van beroep, dat oordeelde dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) niet het recht had om de bankrekeningen van het echtpaar in te kijken. Dat vernam Belga uit goede bron en wordt bevestigd door Victor Dauginet, de advocaat van De Gucht.

drombouts

Het cassatieberoep betekent dat de fiscale zaak tegen De Gucht wordt voortgezet en dat de fiscus doorzet met de eis tot verhoging van het bijkomend belastbaar inkomen van het echtpaar met een bedrag van 976.000 euro.

Het Gentse hof van beroep oordeelde in december dat de fiscus onvoldoende aanwijzingen van belastingontduiking had om de rekeningen van het echtpaar in te kijken. De machtiging om de rekening in te kijken werd vernietigd door het hof van beroep en alle gegevens daaruit mochten door de fiscus niet gebruikt worden. Dat betekent dat de fiscus de betwiste aandelentransactie die ontdekt werd, niet kon aanwenden in de belastingzaak die in 2015 gepleit zou worden voor de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg.

De FOD Financiën kon wel nog in cassatieberoep gaan tegen het arrest van het Gentse hof van beroep, en heeft na drie maanden beslist om dat te doen. Volgens de BBI zijn er argumenten om elementen van het arrest te laten vernietigen, zodat de verzamelde gegevens opnieuw aangewend kunnen worden in de belastingzaak.

Het Hof van Cassatie moet zich nu uitspreken of er procedurele elementen zijn om het arrest van het hof van beroep te verbreken, en eventueel de zaak terug te sturen naar een ander hof van beroep.

Foto AFP

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER