Jan Peumans: "U was een fantastisch parlement"

"U was een fantastisch parlement. Ik dank u en tot ziens". Met die woorden heeft Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans zijn afscheidsspeech in het Vlaams Parlement afgesloten. In zijn speech verwees Peumans ook naar het recordaantal vragen dat de afgelopen vijf jaar is behandeld en wierp hij ook een symbolische bloem naar zeven afscheidnemende vrouwelijke parlementsleden.

tmas

Het was donderdagvoormiddag niet de allerlaatste bijeenkomst van het Vlaams Parlement. Morgen/vrijdag moet er nog gestemd worden over het decreet natuur en bos, maar het was donderdag de laatste keer dat het parlement quasi voltallig aanwezig was. Daarom sprak Peumans nu al zijn dank- en afscheidswoord uit.

Record

In zijn speech blikte Peumans kort terug op de zittingsperiode 2009-2014. "We hebben niet stil gezeten", zei hij. Zo werden er de afgelopen vijf jaar 103 voorstellen van decreet goedgekeurd, werden er 407 ontwerpen van decreet gestemd en 122 voorstellen van resolutie aangenomen.

Dat het aantal vragen de afgelopen jaren recordhoogtes bereikte, was al langer bekend. Zo waren er bijvoorbeeld 6.190 vragen om uitleg. Dat is liefst een verzesvoudiging tegenover de eerste periode onder voorzitter Norbert De Batselier (1995-1999). Ook het aantal schriftelijke vragen piekte naar 30.648, bijna drie keer meer dan in de periode 2004-2009 (12.633).

9,5 op 10

Peumans gooide ook een bloemmetje naar de regering. Die kreeg wat hem betreft een "9,5 op 10" voor het tijdig beantwoorden van vragen en voor haar beschikbaarheid voor parlementaire vergaderingen. Vlaams minister-president Kris Peeters gooide in zijn afscheidswoord een bloempje terug. Hij dankte Peumans en nam het op voor het parlement. "Zij die zich laatdunkend uitspreken over dit parlement weten niet wat hier allemaal gebeurt".

Peumans verwees ook naar het grote aantal parlementsleden dat na 25 mei wellicht niet terugkeert naar het Vlaams halfrond. Hij richtte zich daarbij "symbolisch" tot zeven vrouwelijke collega's, één uit elke fractie, die niet terugkeren.

Het ging om Mia De Vits (sp.a), Marijke Dillen (Vlaams Belang), Patricia De Waele (LDD), Tine Eerlingen (N-VA), Veerle Heeren (CD&V), Vera Van der Borght (Open Vld) en Mieke Vogels (Groen). "U zult misschien vragen waarom ik geen mannen noem, maar ik noem symbolisch 1 vrouw uit elke fractie, ook omdat vrouwen nog altijd niet in de meerderheid zijn in dit parlement", aldus Peumans.

Het Vlaams Parlement komt morgen/vrijdag om 11u30 een laatste keer bijeen voor de stemming van het decreet natuur en bos. Dan sluit het parlement in principe de deuren tot de verkiezingen. De openingszitting van het nieuwe parlement is gepland voor 17 juni. Dan leggen de 124 nieuw verkozen parlementsleden de eed af.

Belga, Foto Photo News

MEER OVER Jan Peumans