Peumans en Vandeurzen excuseren zich voor seksueel misbruik (oproep)

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans heeft dinsdag namens het Vlaams Parlement excuses aangeboden aan de slachtoffers van historisch misbruik in de Vlaams jeugd- en onderwijsinstellingen. Een ingekaderde brief met de excuses zal een zichtbare plaats krijgen in het Vlaamse halfrond. Kinderpsychiater Peter Adriaenssens spreekt van "een hoogdag voor de mensen- en kinderrechten".

mceulemans

In de nasleep van de berichten over seksueel misbruik in de kerk doken er in het voorjaar van 2013 ook berichten op over seksueel misbruik in Vlaams jeugd- en onderwijsinstellingen, met name uit de periode tussen 1930 en 1990. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen stelde een panel van experts samen. Dat panel, onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, stelde twee rapporten op met aanbevelingen.

Erkenning

Op basis van de expertenrapporten werd vervolgens in het parlement een voorstel van resolutie uitgewerkt onder impuls van Katrien Schryvers (CD&V), Lies Jans (N-VA) en Else De Wachter (sp.a). Die resolutie erkent niet alleen het historisch geweld en misbruik, maar bevat ook een reeks aanbevelingen om misbruik in de toekomst beter te voorkomen. De resolutie werd begin april unaniem goedgekeurd.

Als aanvulling op de aanbevelingen heeft het Vlaams Parlement nu openlijk zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van het historisch geweld en misbruik. In de brief met verontschuldigingen staat onder meer dat het parlement het geweld en misbruik "onaanvaardbaar en verwerpelijk" vindt. "Het Vlaams Parlement wil op die manier het ervaren leed formeel erkennen", luidt het.

"Hoogdag voor mensen- en kinderrechten"

Peter Adriaenssens toonde zich vol lof over de resolutie en de publieke excuses van het Vlaams Parlement. Hij sprak van "een hoogdag van de mensenrechten en kinderrechten in ons land". De excuses zijn volgens Adriaenssens een belangrijke vorm van publieke erkenning van het geweld en misbruik. "Die publieke erkenning maakt de heling gemakkelijker", aldus Adriaenssens. Volgens is er nu ook een sterk signaal gegeven aan iedereen die omgaat met kinderen dat er "geen tolerantie" zal zijn voor misbruik in de toekomst.


Bent u als slachtoffer of familielid opgezet met die excuses? Kan u het gebaar al dan niet waarderen? Laat het ons weten via

. Vermeld uw gemeente en telefoonnummer. U kan ook anoniem getuigen.


Foto Isopix

MEER OVER Jan Peumans