Smet: "Verbod op politieke debatten in scholen is storm in glas water"

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) noemt de ophef over het verbod op politieke debatten in scholen, "een storm in een glas water". Net als Vlaams minister-president Kris Peeters stelt Smet zaterdag dat "noch de minister, noch de Vlaamse regering, noch de administratie onderwijs" een verbod op politieke debatten heeft beslist.

fvranckx

De onderwijsminister benadrukt dat het om een beslissing van de onafhankelijke commissie Zorgvuldig Bestuur in een individueel dossier gaat. Die commissie, die hoofdzakelijk klachten behandelt, besliste dat de sperperiode van toepassing is op politieke debatten georganiseerd door scholen.

Smet herinnert eraan dat de Vlaamse regering in 2011 de regelgeving op politieke activiteiten in scholen versoepelde. Die kunnen buiten de schooluren, zonder medewerking van de scholen en buiten de sperperiode van drie maanden.

De politieke activiteiten zijn omschreven als "georganiseerd door politieke partijen of mandatarissen". "Het is duidelijk dat schooldebatten hier niet onder vallen", aldus de minister.

"De commissie heeft in deze individuele zaak plotseling het toepassingsgebied uitgebreid van een decreet", aldus nog Smet.

"En daardoor een regeling die van toepassing is op politieke activiteiten georganiseerd door derden toegepast op eigen politieke lesactiviteiten georganiseerd door de school, wat niet de bedoeling van de decreetgever was."

met stelt nog dat tot de laatste beslissing van de commissie er geen problemen waren met de organisatie van politieke debatten, behalve dan welke partijen konden of moesten uitgenodigd worden.

Dinsdag neemt de minister contact op met de voorzitter van de commissie, om de juiste argumentatie te kennen. Dan zal "blijken dat dit een storm in een glas water is en er nooit sprake geweest is van een verbod".

Lees ook: Kris Peeters: "Noch de Vlaamse regering, noch de administratie verbieden schooldebatten" Politieke debatten verboden op school

Belga, Foto PN

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER