Antwerpen zet rond mobiliteit stap terug naar 20ste eeuw

Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) heeft een droom. Met zijn mobiliteitsplan wil hij iedereen tevredenstellen: de automobilist, de fietser, de reizigers van De Lijn en de voetganger. Of je nu met de fiets, het openbaar vervoer of de auto naar de stad komt, het moet allemaal veilig, vlot, snel en comfortabel. De schepen wil geen betutteling in het mobiliteitsbeleid, zoals hij het beleid van zijn voorgangers omschrijft. Mensen moeten het recht hebben om te kiezen.

jrosquin

Alleen dreigt zijn droom wel eens een nachtmerrie te worden voor de Antwerpenaars. Dit mobiliteitsbeleid is te vergelijken met een zeer aantrekkelijke buffettafel. Iedereen wordt verleid om van alles te eten.

Alleen leidt dit tot indigestie. En dat zal op termijn ook gebeuren in de stad. Antwerpen heeft daar al ervaring mee. Door geen keuzes te maken, zit de stad opgezadeld met de Turnhoutsebaan en de Nationalestraat. Elke dag vechten buschauffeurs, automobilisten, fietsers en voetgangers voor een veilige plek in deze straten. De Antwerpse straten zijn nu eenmaal niet gemaakt om alles er door te sturen.

Impliciet wordt er echter wel een keuze gemaakt. Bewoners en bezoekers moeten weer vlot met de wagen door de stad kunnen rijden: van hun voordeur tot aan de deur van de winkel. De maatregelen die wagens ontraden, worden afgebouwd. De wijkcirculatieplannen worden afgedaan als theoretische oefeningen. Eenrichtingsverkeer en versmallingen laten volgens de schepen de autobestuurders onnodig omrijden. Hij gaat er wel aan voorbij dat in sommige straten de leefbaarheid is toegenomen.

In één op de tien grote stadswegen wordt het principe ‘eerst Stapper, dan Trapper, Openbaar vervoer en Private wagen’ - of STOP-principe - bij het vuilnis gezet. Alleen als er voldoende ruimte is, kan er een fietspad worden aangelegd. Zo niet, moet de fietser zich tevredenstellen met een fietspad in een parallelle straat. Zelfs in de woonstraten is het STOP-principe geen zekerheid meer.

De mobiliteitsvisie van schepen Kennis gaat duidelijk niet verder dan de voorruit van zijn dienstwagen. Achter het en-en-verhaal schuilt een gebrek aan visie. Het stadsbestuur wil problemen oplossen met achterhaalde 20ste-eeuwse concepten. Wie ooit de hoop koesterde dat Antwerpen mee in de top zou staan van moderne steden, kan die nu begraven.

Door Sacha Van Wiele

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws