Nieuw mobiliteitsplan: vlotter verkeer in stad

Nu de teerling in het Oosterweeldossier gevallen lijkt, wil Antwerpen werk maken van een nieuw mobiliteitsplan dat het verkeer ook op stedelijk niveau vlotter doet verlopen. Het stadsbestuur heeft alvast een voorontwerp klaar waarover het met partners als De Lijn en de NMBS wil overleggen.

jatimmermans

In dat voorontwerp is sprake van enkele "trendbreuken": het STOP-principe wordt niet meer overal toegepast, het aantal parkeerplaatsen mag niet langer dalen en de stad moet bereikbaarder worden voor alle economische activiteiten die er plaatsvinden.

Het mobiliteitsplan zal in principe pas op middellange en lange termijn echt voelbaar worden, aangezien er vooral richting 2020 en later gewerkt wordt. "Zolang het op het bovenstedelijke netwerk vastloopt, blijft de binnenstedelijke mobiliteit een zaak van dweilen met de kraan open", verwijst schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) naar de huidige verkeersproblemen rond Antwerpen. "Maar nu de Vlaamse regering die knoop heeft doorgehakt, komen er op termijn nieuwe mogelijkheden voor alle vervoersmodi, ook binnen de stad."

Kennis is ervan overtuigd dat de steeds toenemende bevolking van Antwerpen ook onvermijdelijk meer verkeer met zich meebrengt. Om dat efficiënt te laten verlopen, wil hij een duidelijkere hiërarchie in het wegennet creëren. Op grote verkeersassen verdwijnt de voorrang voor voetgangers en fietsers (STOP-principe), terwijl tegelijkertijd een vlot fietsnetwerk moet ontstaan door onveilige punten weg te nemen.

Tramlijnverlenging

Met De Lijn en Vlaanderen zal het stadsbestuur gesprekken starten over een tramlijnverlenging naar Wilrijk-Kontich, het in gebruik nemen van de premetrokoker onder de Kerkstraat richting Sportpaleis, cirkeltramlijnen rond de stad op de Singel en Krijgsbaan en meer en ruimere P&R's (park-and-ride).

Belga

Foto WH: Koen Kennis

MEER OVER Koen Kennis

Nu in het nieuws