Chemie mikt op 440 jobs in Antwerpen

Chemie mikt op 440 jobs in Antwerpen

Chemie mikt op 440 jobs in Antwerpen

Print
De schoonmaak van het vervuilde bedrijventerrein op Petroleum-Zuid in Antwerpen moet tegen 2021 440 nieuwe jobs opleveren in de chemiesector. Dat gebeurt door de opstart van het innovatiecentrum BlueChem.
"In 2026 gaan we uit van 1320 nieuwe jobs", zegt Gabriëlle van Zoeren, verantwoordelijke van BlueChem. "We willen het BlueChem ten laatste tegen 2016 oprichten. Het wordt een incubatiecentrum voor duurzame economie. Een incubatiecentrum helpt startende bedrijven en kennisinstellingen om hun doelen te bereiken. Met die 'duurzame chemie' bedoelen we dat ondernemers er nieuwe productenstromen kunnen ontwikkelen die het milieu ten goede komen. Een ondernemer kan bijvoorbeeld een proces bedenken om de afvalberg van een bestaand chemiebedrijf te verkleinen, door met die afval nieuwe materialen en dus nieuwe producten te maken."

De stad Antwerpen trekt vier miljoen euro uit voor de ontwikkeling van BlueChem. Er is nog twee miljoen euro extra nodig om het project van start te laten gaan. BlueChem zoekt daarvoor geld bij onder meer Europa en het Agentschap Ondernemen.

CWil

Foto Wim Hendrix