Honderdjarige bisschop Jan bestelt mooi weer voor zijn Congolese	'zonen'

Honderdjarige bisschop Jan bestelt mooi weer voor zijn Congolese 'zonen'

Honderdjarige bisschop Jan bestelt mooi weer voor zijn Congolese 'zonen'

Print
Schilde -

Jan Van Cauwelaert, de oudste bisschop van België, viert op 12 april zijn honderdste verjaardag. In het missiehuis van Scheut in Schilde werd in aanwezigheid van de Congolese kardinaal Monsengwo en bisschop Nkiere een huldeboek voorgesteld.
"Ik heb de zon besteld voor jullie vandaag", zei de eeuweling.

Dat Monsengwo, aartsbisschop van Kinshasa en lid van de pauselijke raad, de moeite doet om naar België af te reizen, bewijst de grote erkentelijkheid in Afrika voor de verdiensten van Jan Van Cauwelaert, de laatste overlevende zoon van de Antwerpse oud-burgemeester Frans Van Cauwelaert. Ook Philippe Nkiere, scheutist en huidige bisschop van Inongo waar Van Cauwelaert destijds bisschop was, kwam zijn voorganger eren. Monsengwo en Nkieri werden gisteren "de Afrikaanse zonen" van Van Cauwelaert genoemd.

De twee Congolese kerkleiders zullen zaterdag 12 april om 10.30u de dankviering in de Sint-Lauren tiuskerk in Antwerpen bijwonen. Bisschop Johan Bonny gaat de plechtigheid voor.
De pauselijke nuntius Giacinto Berloco komt dab ook naar Antwerpen, wat zeer uitzonderlijk is, want hij komt enkel als hij een persoonlijke boodschap van de paus heeft.
Om maar te illustreren dat de honderdjarige Jan Van Cauwelaert, de op vier na oudste bisschop ter wereld en een van de laatste overlevende deelnemers aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), een monument is.

Om de eeuweling te vieren, brengt uitgeverij Halewijn het 288 bladzijden tellend huldeboek Missie Vandaag uit, een reeks opstellen over de figuur van Van Cauwelaert, gebundeld door Henri Derroitte, Benoit Lannoo en Eric Manhaeghe.
Van Cauwelaert, die in het missiehuis van Scheut in Schilde woont, genoot zichtbaar van de aanwezigheid van de Congolese bisschoppen op de boekvoorstelling. "Fysiek is hij nog oké, hij doet nog dagelijks zijn wandeling met een looprek naar de straat of naar het kerkhof van de paters hier op het domein. Toch een 400 meter. Maar zijn geheugen laat hem de jongste tijd soms in de steek", vertelt een confrater. Woensdag gaf de oudste bisschop van het land een heel alerte indruk. Met een versterker in zijn oren luisterde hij met gesloten ogen naar de voordrachten. Je zou gedacht hebben dat hij sliep, maar wie goed keek zag hoe hij voortdurend de geluidssterkte op de sprekers afstemde.

"Onze vader in het geloof. Dat u honderd jaar bent, is voor ons een signaal dat het geloof ook nog leeft. De Heer heeft ons destijds een specia le dienaar gezonden", zei bisschop Nkiere.
Nadien wreef kardinaal Monsengwo met zijn voorhoofd over dat van Van Cauwelaert, een oud Afrikaans gebruik om kracht door te geven, een ontroerend moment. Tot ieders verrassing stak de eeuweling nadien zelf nog een vinnige speech af, waarin hij iedereen dankte. Jan Cauwelaert viert niet alleen zijn honderdste verjaardag, hij is ook zestig jaar bisschop en 75 jaar priester.

Volgens de aanwezigen in het Missiehuis van Scheut woensdag was het indertijd heel bijzonder dat Van Cauwelaert kort na het Tweede Vaticaans Concilie in 1967 uit eigen beweging ontslag nam als bisschop van Inongo en zijn ambt aan een Congolees overgaf, omdat hij van de overtuiging was dat de Congolese Kerk best door een Congolees werd geleid. Niet alle blanken steunden hem eind jaren zestig in die overtuiging, zeker de kolonialen niet. Nadien werkte hij nog hard voor de vredesopbouw wereldwijd via Pax Christi en zette hij zich in voor de mensenrechten, onder meer in Colombia, waar 'bisschop Jan' persona non grata werd bij de overheid en het land niet meer in mocht omdat hij zich te veel voor de verdrukten en armsten had ingezet, tegen het establishment in.

Tien dagen geleden toonde de VRT nog de beelden uit 1954 toen hij bisschop werd gewijd in Antwerpen, naar aanleiding van de geruchten dat de vooraantstaande familie Van Cauwelaert meer zou weten over de roof van de Rechtvaardige Rechters. Zijn medebroeders in het missiehuis in Schilde vonden dat heel ongepast. "Alsof bisschop Jan zich met zoiets zou beziggehouden hebben, hij had wel andere dingen te doen. Maar een mens moet iets kunnen verdragen tegenwoordig." Intussen is al gebleken dat de piste Van Cauwelaert een indianenverhaal was.

Kristin Matthyssen Foto Wim Hendrix

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio