Na 170 jaar einde van paraplu-imperium Huis Eider-Cockx

Een eeuw geleden telde de stad nog meer dan veertig winkels die paraplu's en wandelstokken verkochten. Einde augustus houdt de laatste, Huis Eider-Cockx aan de Groenplaats, finaal op te bestaan. Een beslissing die zowel het gevolg is van de toestand van het beschermde pand, dat om renovatie smeekt, als strakker aangehaalde fiscale teugels voor zelfstandigen.

"Het pand is er al lange tijd slecht aan toe. Om te vermijden dat het inzakte als een kaartenhuisje moest het in 2008 nog zes weken lang gestut worden. De Kerkfabriek, die eigenaar is, wil renoveren. Alleen weten ze niet wanneer ze de broodnodige subsidies kunnen krijgen. En als ze die krijgen, zullen de werken minstens negen tot twaalf maanden duren. Wat wil zeggen dat we gedurende die periode niet kunnen openhouden", zegt Anne-Marie De Bevere, zaakvoerder van Huis Eider-Cockx. "Dan maar verhuizen? Ik zou niet weten waar we nog zo'n toplocatie vinden die met evenveel gemak zowel toeristen als Antwerpenaars aantrekt."

En dan is er nog die tweede reden. Vanaf 1 oktober 2014 verhoogt de roerende voorheffing bij de vereffening van een vennootschap, van 10 procent naar 25 procent. "Wat wil zeggen dat ik nog minder overhoud wanneer ik de boeken sluit. Ze zitten in de zakken van de zelfstandige", zucht De Bevere. "Lange tijd heb ik overwogen om de renovatie af te wachten en pas dan te stoppen. Maar intussen heb ik nog steeds geen idee wanneer die zal plaatsvinden. Kortom, ik heb er alle baat bij om te stoppen nu de roerende voorheffing bij een vereffening nog 15 procent lager ligt."

Geklasseerd

"Graag had ik de winkel overgegeven, maar gezien de omstandigheden is dat niet evident. De nieuwe eigenaar beseft immers dat er gerenoveerd zal worden, alleen weet hij niet wanneer. Ook kan hem niet worden gegarandeerd dat de huurprijs na renovatie dezelfde blijft. Op de koop toe zal bij een vereffening voor hem het nieuwe percentage gelden. Dat zijn stuk voor stuk factoren die het scenario van een overname - hoewel we met drie kandidaten gesprekken hebben gevoerd - voor mij financieel minder interessant maakten. Ik heb er dan maar voor gekozen om de zaak stop te zetten."

Einde augustus sluit de winkel aan de Groenplaats als laatste speciaalzaak in paraplu's én oudste winkel van de stad onherroepelijk de deuren. Een geklasseerd pand, een weggeklasseerde winkel.

RUAE Foto BHUL

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio