Goed Wonen.Rupelstreek krijgt goed rapport

Met een score van 18 goede tot uitstekende prestaties op 22 doelstellingen, behaalt Goed Wonen.Rupelstreek 82%. Dit is te lezen in het rapport van de visitatiecommissie over de prestaties van Goed Wonen.Rupelstreek.

De visitatiecommissie, is een commissie van de Vlaamse Overheid, beoordeelt alle vier jaar de prestaties van alle sociale huisvestingsmaatschappijen.

Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel de sociale huisvestingsmaatschappijen in staat te stellen de eigen prestaties te verbeteren en de bevoegde minister Freya Van den Bossche, toe te laten die prestaties te meten en te volgen.

De doorlichting voor Goed Wonen.Rupelstreek had in september vorig jaar plaats. Er zijn gesprekken met de raad van bestuur en het personeel van Goed Wonen.Rupelstreek, met de burgemeester, de schepen van Wonen en ambtenaren van de gemeente en het OCMW van de gemeenten Boom en Rumst, met andere huisvestings- en welzijnsactoren, en tenslotte is een willekeurige groep huurders van Goed Wonen.Rupelstreek aan de tand gevoeld.

Goed Wonen.Rupelstreek scoort voor de volgende doelstellingen uitstekend: aanpak leefbaarheidsproblemen, bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer en de SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk. Het volledige visitatierapport, de reactie van Goed Wonen.Rupelstreek en de formele beslissing van de minister is terug te vinden op www.visitatieraad.be, knop Visitatierapporten. Jan BOEY

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio