Niet alleen prins Laurent heeft problemen: "Prinses Astrid is diep ongelukkig"

De afgelopen week ging alle aandacht voluit naar prins Laurent, maar volgens royaltykenner Thierry Debels is ook Astrid diep ongelukkig.

mgeysmans

"Ze heeft dan wel geen financiële zorgen, maar voelt zich ook diepongelukkig omdat ze voortdurend in de schaduw van Filip staat. Toen Astrid haar eerste handelsmissie toegewezen kreeg, werd haar helemaal niet gevraagd of ze daar wel zin in had. Ze werd voor een voldongen feit geplaatst. Maar hoewel het Astrid is die op handelsmissies gaat, is het wel de koning die erevoorzitter van de handelscommissie werd. Astrid had altijd gedacht dat zij die titel zou krijgen. Ze heeft tenslotte al heel wat missies tot een goed einde gebracht. Ze wil waardering, maar die krijgt ze niet en daardoor loopt ze gefrustreerd rond. Ik heb vernomen dat de volgende handelsmissie wellicht haar laatste wordt, hoewel ze het beter doet dan Filip. Jammer voor haar, want haar zoon gaat binnenkort trouwen. Dat wordt nu overschaduwd door deze perikelen", aldus Debels in TvFamilie.

Photo News / Mieke Geysmans

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER