Veiligheid belangrijker dan confederalisme?

Print
De N-VA heeft gisteren een deel van haar verkiezingsprogramma voorgesteld. Het sociaaleconomische luik, en de berekening van de kostprijs van alle voorstellen, is pas voor vrijdag.

Wat meteen opvalt in het programma is de zware klemtoon op justitie, veiligheid en migratie. De N-VA maakt daar al jaren haar handelsmerk van, samen met een beter klimaat voor ondernemerschap en een daling van het overheidsbeslag.

De partij van Bart De Wever verwijt de huidige regering - lees minister van Justitie Annemie Turtelboom - meer een kwijtscheldings- dan wel een strafuitvoeringsbeleid te voeren. Er wordt vandaag te kwistig rondgestrooid met enkelbanden, aldus de N-VA.

De partij wil ook af van een te soepele toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling. De wet-Lejeune is al verstrengd, maar De Wever wil nog verder gaan. Hij pleit voor het effectief uitzitten van vier vijfde van de opgelegde straf.

Een en ander betekent natuurlijk dat de capaciteit van onze - al overvolle - gevangenissen gevoelig moet worden uitgebreid. Door nieuwbouw of door het huren van cellen in het buitenland. De N-VA wil ook meer criminelen met een vreemde nationaliteit terugsturen naar het land van herkomst. In de praktijk ligt dat echter zeer moeilijk, zo leert ons het verleden. Marokko blijft bijvoorbeeld zeer weigerachtig staan tegen het opnemen van gestrafte onderdanen.

Het lijkt erop dat het veiligheidsthema een belangrijk speerpunt zal worden in de campagne van de Vlaams-nationalistische partij, samen natuurlijk met de sociaaleconomische voorstellen.

Uit recente verklaringen van partijvoorzitter Bart De Wever kunnen we zelfs afleiden dat de N-VA bereid is in een federale regering te stappen indien zij op die punten haar slag (gedeeltelijk) kan thuishalen. De eerdere eis dat de volgende regering een confederaal stappenplan uitwerkt, lijkt naar de achtergrond te verschuiven.

“We moeten tactisch denken en ons niet van de macht laten verdrijven”, zegt De Wever. Daar kunnen we uit besluiten dat hij potentiële regeringspartners geen alibi wil geven om de N-VA aan de kant te schuiven omdat zij onaanvaardbare eisen stelt in verband met een verdere ontmanteling van België.

door Paul Geudens

.

Nu in het nieuws