"Rusthuis komt in overstromingsgebied"

Het Polderbestuur Battenbroek is niet opgezet met de goedkeuring van de uitbreiding van rusthuis Battenbroek door de Antwerpse deputatie in januari van dit jaar. De leden halen aan dat het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan een verbod tot uitbreiding oplegt en dat de uitbreiding in een reservegebied van het Sigmaplan ligt.

Kerremans Inge

Eind juni vorig jaar bogen verschillende instanties zich voor het eerst over de bouwplannen van rusthuis Battenbroek. Toen besliste de deputatie het dossier geen groen licht te geven. Nadat de eigenaar beroep aantekende, keurde de deputatie de plannen ondanks nieuwe negatieve adviezen toch goed. "Toen het beroep werd ingediend kregen we opnieuw de vraag om ons advies te geven", legt dijkgraaf Pieter Van Beersel uit. "Niet alleen over de kwaliteit van het afvoerwater maken we ons zorgen, maar vooral de bestemming van het terrein dat door het besluit van de deputatie over het hoofd wordt gezien zit ons dwars. In het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) en het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is de zone ingekleurd als Z-zone (zorg, red.). Artikel 8.1 stipuleert duidelijk dat een uitbreiding of het oprichten van een nieuwbouw verboden is. Op menselijk en maatschappelijk vlak begrijpen wij absoluut de noodzaak van meer capaciteit in de rusthuizen, maar als beëdigde personen hebben wij een professionele plicht om de reglementen te volgen."

Dat brengt Van Beersel meteen bij een derde bezwaar. "Als dit toegelaten wordt, dan is het hek van de dam en is er een gevaarlijk precedent geschapen. Plots kan iedereen zomaar in overstromingsgebied beginnen bouwen", verklaart hij. "Want dat is Battenbroek tenslotte. Het perceel waarop de uitbreiding zal gebouwd worden, staat ingeschreven als reservegebied in het Sigmaplan. Vanaf 2030 kan het gebruikt worden als overstromingsgebied om zo de stad Mechelen en omstreken te vrijwaren."

Volgens Willem Migom, communicatieverantwoordelijke van gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens (N-VA), primeerde het maatschappelijk belang bij de beslissing. "Het klopt dat het GRUP bouwen verbiedt, maar uitzonderingen in het kader van het maatschappelijk belang zijn toegestaan. In dit geval was het grote maatschappelijke belang erg duidelijk", klinkt het. "Sowieso zal elk dossier ook in de toekomst afzonderlijk bekeken worden. We gaan niet het eerste het beste project goedkeuren en gaan al zeker niet toelaten dat er midden in een overstromingsgebied gebouwd wordt. Van een precedent is dus geen sprake. Ook de veiligheid van de bewoners hebben we in acht genomen."

NIGE

Foto Patrick Hattori

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio