Smet reageert op brief GO!-topvrouw Verdyck: "Ik heb niet gelogen"

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet weerlegt dat hij heeft gelogen over een afspraak die in 2010 is gemaakt met de onderwijsnetten over de capaciteitsproblematiek. "Die afspraak is in 2010 wel degelijk gemaakt, ook met het GO!. Ik stel vast dat het GO! nadien, met name sinds 2013, is beginnen discussiëren over de interpretatie van die afspraken. Maar ik heb niet gelogen", aldus Pascal Smet. De oppositie nam geen genoegen met de repliek van Smet. Donderdagmiddag om 15 uur zijn de drie grote onderwijskoepels in het parlement uitgenodigd om hun versie van de feiten te komen toelichten.

tmas

Dinsdag maakte Boudewijn Bouckaert (LDD), voorzitter van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, een brief bekend waarin GO!-topvrouw Raymonda Verdyck scherp uithaalt naar minister van Onderwijs Pascal Smet. In die brief spreekt ze tegen dat haar net in het verleden (met name in 2010) akkoord is gegaan met een bepaalde afspraak en verdeelsleutel rond de verdeling van de capaciteitsmiddelen in het onderwijs. Die afspraak was volgens Smet met alle onderwijsnetten, inclusief het GO!, gemaakt. In haar brief sprak Verdyck dat tegen.

Op aandringen van de oppositie en met steun van meerderheidspartijen CD&V en N-VA werd de minister donderdag opgevorderd in het parlement. De minister moest er zijn 'uitklaringsgesprek' met Verdyck voor onderbreken.

Smet schetste de situatie. De regels voor investeringen in schoolgebouwen worden geregeld via onderwijsdecreet II (ODII) uit 1990. Zo is onder meer vastgelegd dat het gemeenschapsonderwijs voor 100 procent betoelaagd wordt, maar dat bijvoorbeeld het vrij katholiek onderwijs maar 70 procent krijgt en voor 30 procent uit eigen werkingsmiddelen moet putten.

Maar in 2010 dreigde een nijpend capaciteitstekort. In overleg met de verschillende onderwijskoepels zijn toen afspraken gemaakt. Om snel te kunnen inspelen op het plaatstekort is het vrij katholiek onderwijs (VSKO) er toen mee akkoord gegaan een deel van haar middelen (waarop het volgens ODII wettelijk recht op heeft) zou afstaan aan de andere onderwijsverstrekkers. Voorwaarde was wel dat op termijn het evenwicht tussen de netten zou gevrijwaard worden.

Volgens minister Smet is het GO! in 2010 wel degelijk met die afspraak akkoord gegaan. Dat wordt ook bevestigd door Mieke Van Hecke, topvrouw van het VSKO. Smet: "Die afspraak is in 2010 gemaakt. Ik stel vast dat er pas nadien, sinds 2013-2014, discussie is ontstaan over de interpretatie over de inhoud van die afspraak".

"Slecht geslapen"

Smet tilt er ook zwaar aan dat hij is beschuldigd van leugens. "U mag gerust weten dat ik vannacht slecht heb geslapen. Eerlijk duurt het langst is altijd mijn uitgangspunt geweest. Wie mij kent weet dat het ergste wat men mij kan aandoen, is mij beschuldigen van leugens. Dat raakt elke vezel van mijn lichaam. Ik heb gezworen dat ik nooit zou liegen en ik doe dat ook niet", zei een duidelijk geprikkelde sp.a-minister.

Volgens Smet heeft Raymonda Verdyck intussen ook al aangegeven dat zij zelf de minister niet heeft beschuldigd van leugens. "Ze heeft een aantal bezorgdheden aangegeven en er is discussie over wat er precies is afgesproken. Dat is een discussie die we verder zullen uitklaren".

Oppositiepartijen Open Vld, Groen en LDD namen geen genoegen met de uitleg van de minister. Vooral het feit dat de afspraak uit 2010 enkel mondeling is gemaakt en niet in een document is gegoten, is volgens de oppositie een fout.

"Onaanvaardbaar"

"Het is onaanvaardbaar dat deze regering voor 171 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen in informele afspraken en non-papers regelt", aldus Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman. LDD'er Bouckaert voegde daaraan toe: "Voor de rest wordt hier in het parlement voor de minste prul een decreet met 10 artikels gemaakt, maar dit zoiets belangrijk als capaciteitsmiddelen in het onderwijs gebeurt via een informele afspraak". "Dat men zoiets onder mekaar regelt achter de schermen en niet in een document of een decreet giet, is op zijn zachtst gezegd vreemd", aldus ook Open Vld'er Jo De Ro.

Minister Smet weerlegt dat het gaat om een "informele afspraak" en dat er wel degelijk een consensus was tussen de verschillende netten. Dat de afspraak toen niet in een document of decreet is gegoten, is volgens Smet ook niet nodig. "Er was eensgezindheid. En bovendien was het de wet".

Belga, Foto Belga

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER