Milieuraad niet opgezet met plannen Blosodomein Hofstade

De milieuadviesraad van de gemeente Zemst dient een bezwaar in tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor het Blosodomein in Hofstade. Het schepencollege doet dat niet.

drombouts

Het PRUP wil een deel van het gebied dat ingekleurd is als natuurgebied in het zuiden van het Blosodomein omvormen tot recreatiegebied. Volgens de milieuraad is de ruimtebalans in dat plan sterk in het nadeel van de natuur. Voorzitter Victor Dries somt enkele bezwaren op.

“Een groot deel van het Blosodomein is ingekleurd als biologisch waardevol. Het domein met de vijvers is zeer belangrijk als broedplaats, rustplaats en overwinteringsplaats voor vogels”, legt de natuurliefhebber uit. Aan de vijver, die 25 hectare groot is, is een belangrijke reigerkolonie aanwezig. “Daarom mag de noordrand niet omgevormd worden tot recreatiegebied. We hebben geen probleem met de omvorming tot recreatiegebied van het zuidelijk deel van de vijver en het gedeelte grenzend aan het strand.”

Eiland

Een ander twistpunt zijn de natuurverbindingen met de omliggende bosgebieden. “Een natuurovergang van het Blosodomein naar het Vriezenbroek is problematisch door de bebouwing. De ecotunnel onder de Tervuursesteenweg, tussen het domein en het Vriezenbroek, is onlogisch ingeplant en de verbinding naar Schiplakenbos stuit op een afsluitingsdraad. Het Blosogebied zal hierdoor evolueren naar een ‘eiland’, wat een nefaste invloed heeft op de ecologische waarde van heel de regio”, zegt Dries.

In het bezwaar wijst de milieuadviesraad ook op het verlies van de natuurwaarde. De raad vraagt een betere bescherming voor de ecologische verbindingen, garanties voor voldoende natuurbehoud, omvorming van het Prinsenveld van agrarisch gebied tot natuurgebied en compensaties voor de bebouwingszones.

“Eindelijk consensus”

Het schepencollege zegt begrip te hebben voor deze elementen, maar wil geen stoorzender zijn voor het PRUP. “Wij zullen alvast geen bezwaar indienen tegen het PRUP”, liet burgemeester Bart Coopman (CD&V) weten op de gemeenteraadszitting.

“Wij overleggen al jaren met Bloso over een goed evenwicht tussen natuur en recreatie in het domein. Er is nu een consensus bereikt na moeizame onderhandelingen. Voor de gemeente is de aanwezigheid van de sportinfrastructuur van Bloso een groot voordeel, waardoor er minder in eigen middelen moet geïnvesteerd worden en het domein zelf is een meerwaarde voor Zemst. Het zou ongepast zijn om de goede relatie met Bloso op de helling te zetten door een negatief advies te geven en we gaan dat dus ook niet doen”, vertelt de burgemeester.

De meerderheid van CD&V en N-VA stemde tegen het indienen van een bezwaarschrift, de VLAM-fractie stemde voor en het Vlaams Belang en Open Vld onthielden zich.

JD

Foto Marc Aerts: Voorzitter van de milieuraad Victor Dries op het Blosodomein.

MEER OVER Bloso

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio