Namenwet ongewijzigd goedgekeurd in Senaatscommissie Justitie

De Senaatscommissie Justitie keurde zopas de wet op de familienamen van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) ongewijzigd goed. Dat gebeurde met een wisselmeerderheid en erg nipt: met negen stemmen (paarsgroen) tegen acht. cdH, CD&V, N-VA en VB stemden tegen. De groenen stemden mee met de meerderheid.

jrosquin

Enkele weken terug stemde de Kamer de nieuwe wet op de familienamen. Ouders kunnen kiezen tussen de naam van de vader, de naam van de moeder of hun beider naam in de volgorde die ze zelf kiezen. Als de ouders niet akkoord gaan, dan krijgt het kind de naam van de vader.

In een sfeer van een Afrikaanse markt, waar iedereen nogal luidruchtig door elkaar kletste, werd 25 amendementen besproken. Ze werden allemaal verworpen.

Meemoeders

CdH vond dat de wet niet aangepast is aan dat van de meemoeder. Delpérée: "Beide voorstellen zullen op dezelfde dag worden goedgekeurd en ze hangen niet samen." Het probleem is duidelijk: als de ouders het niet eens zijn over de familienaam van hun kind, dan wordt het de naam van de vader. Maar wie is de vader bij een lesbisch koppel? Bovendien wilde cdH geen overgangsmaatregelen: de nieuwe zou alleen mogen gelden voor nieuwe kinderen.

Bart Laeremans (VB) hield een lang betoog en diende amendementen om alle artikelen te schrappen. Sabine de Bethune en Els Van Hoof (CD&V) hadden een reeks amendementen om de dubbele familienaam verplicht te maken. Als de ouders allebei hierover akkoord gaan, dan kunnen ze ook nog beslissen om alleen de naam van de vader te kiezen voor hun kind. Dat is de eigenlijke CD&V-visie. Later in het debat trok de partij die amendementen weer in "om een compromis te bereiken", maar dat kwam er niet. Haar compromisvoorstel was een ander amendement op het regeringsontwerp: de keuzevrijheid behouden, maar de dubbele naam verplichten als de ouders het niet eens zijn. Al deze amendementen werden verworpen.

De N-VA had een reeks technische bedenkingen, maar diende geen amendementen meer in.

MR tegen, maar stemt voor

Alain Courtois (MR, een partij die totaal verdeeld is over het ontwerp) stemde tegen alle amendementen, maar hij zegde ook dat hij niét achter de tekst van het ontwerp-Turtelboom stond. "De manier waarop de Senaat in deze zaak heeft gewerkt toont aan dat hij best wordt afgeschaft", zo luidde het. Courtois keurde toch de tekst van Turtelboom mee goed.

De stemming is een enorm succes voor Justitieminister Annemie Turtelboom, die ondanks allerlei chaotische discussies, spanningen en intriges binnen de meerderheid haar aanvankelijke voorstel toch gerealiseerd heeft.

JDW Foto PN (Annemie Turtelboom)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio