Ook in Senaat chaotisch debat over familienamen

De vaudeville over de wet op de familienamen gaat nu voort in de Senaatscommissie Justitie. Het is nog niet duidelijk of ze iets zal veranderen of niet.

jatimmermans

Enkele weken terug stemde de Kamer de nieuwe wet op de familienamen. Ouders kunnen kiezen tussen de naam van de vader, de naam van de moeder of hun beider naam in de volgorde die ze zelf kiezen. Als de ouders niet akkoord gaan, dan krijgt het kind de naam van de vader. Het voorstel werd goedgekeurd met een alternatieve meerderheid: CD&V, VB en N-VA stemden tegen. De groenen stemden echter mee met de meerderheid. Bij de Vlaamse federale parlementsleden had het voorstel dus géén meerderheid.

Taelman: "Niet amenderen"

Open Vld en PS hebben het ontwerp van minister Turtelboom daarna naar de Senaat gehaald. Het debat begon zopas. Martine Taelman (Open Vld) stelde voor om het goedgekeurde ontwerp niét te amenderen. Dat mag van de grondwet, maar het kan niet meer als al amendementen zijn ingediend.

Meemoeders

En die amendementen waren er al. Zo wil Francis Delpérée (cdH) dat de wet op de familienamen wordt afgestemd op de wet op de meemoeders. "In de naamwet is alleen sprake van vader en moeder, maar hoe zit het met lesbische meemoeders. Deze twee wetten moeten op elkaar worden afgestemd".

Dubbele familienaam

Sabine de Bethune (CD&V) diende amendementen in om de dubbele familienaam als regel op te leggen. Maar als beide ouders akkoord gaan, dan kunnen ze nog de naam van de vader alleen nemen, aldus de Bethune.

Bart Laeremans (VB), die het ontwerp "revanchisme van enkele overjaarse feministen" noemde, diende amendementen in om àlle artikels uit het goedgekeurde ontwerp te schrappen, zodat alles bij het oude blijft.

Natuurlijke kinderen

Philippe Mahoux (PS) wil niet weten van een verplichting om een dubbele naam op te leggen omdat kinderen van alleenstaande moeders dan opnieuw gediscrimineerd worden. "We hebben tientallen jaren gevochten om natuurlijke kinderen (buiten het huwelijk geboren) gelijk te behandelen met wettelijke kinderen (binnen het huwelijk geboren). We gaan dat toch niet invoeren". Bert Anciaux (sp.a) had liever dat bij onenigheid de naam van de moeder zou worden opgelegd, "maar als we amenderen, dan zal er voor de verkiezingen niets meer van komen". Als de Senaat amendeert, dan moet het voorstel immers terug naar de Kamer en dan moet het daar opnieuw worden besproken. En dat zal niet meer lukken. Anciaux huldigde het adagium: "beter een onvolmaakte wet, dan geen wet".

Onbetamelijk spektakel

Christine Defraigne en Alain Courtois (MR) spraken van een "onbetamelijk spektakel" en "een slecht feuilleton in de Senaat". Ze wilden weten of amendementen nog mogelijk zijn: "Kunnen ze nog afgehandeld worden voor de verkiezingen?". Francis Delpérée (cdH), Bart Laeremans (VB) en Karl Vanlouwe (N-VA) vonden het niet kunnen dat de Senaat niet zou mogen amenderen. "Een reflectiekamer onwaardig", zo zei Vanlouwe. "We muilbanden onszelf", zegde Delpérée.

Kleine stapjes

Minister Turtelboom antwoordde dat "de amendementen die nu ingediend zijn in de Kamer al zijn verworpen". Delpérée protesteerde, omdat dit voor zijn amendementen niet het geval was. De minister stelde dat we "in kleine stapjes moeten werken en dat er beter iets verandert, dan dat er niets gebeurt omdat een veroordeling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dreigt".

Deze namiddag gaat het debat voort. Het is in principe de laatste zitting van de Senaatscommissie Justitie voor de verkiezingen.

JDW

Archiefbeeld Belga

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER