Standbeeld Pater De Deken opnieuw onder vuur

Standbeeld Pater De Deken opnieuw onder vuur

Standbeeld Pater De Deken opnieuw onder vuur

Print
Wilrijk - Het standbeeld van pater De Deken, die met zijn voet op de rug van een Afrikaan steunt, op de Bist in Wilrijk zorgt opnieuw voor commotie. "Het standbeeld hoort thuis in een museum, of verdient op de huidige plek een opschrift dat het in zijn context zet", zegt actievoerder Seckou Ouologuem.

Bij tal van buurtbewoners van Afrikaanse orgine zorgt het voor onbehagen en bezorgdheid. Hun kinderen dreigen het slachtoffer te worden van een foute beeldvorming over de verhoudingen tussen blanken en zwarten, klinkt het in de buurt. Intussen lijkt het gros van de blanke buurtbewoners het standbeeld dan weer nauwelijks nog op te merken.

Uit protest verzamelden dinsdagavond op de Bist actievoerder Seckou Ouologuem, bijgestaan door sympathisanten uit de artistieke wereld. Zij ijveren voor een nieuwe discussie over de versteende missionaris en talloze andere, stereotiepe elementen in het Belgische straatbeeld.

"Het is voor iedere Belg of niet-Belg die op een gezonde manier trots wil zijn op 'onze cultuur' hartverscheurend om zo'n tafereel dagelijks in het straatbeeld tegen te komen", zegt Seckou Ouologuem. Hij geeft aan dat het de onderdrukking symboliseert van de zwarte man door de blanke kolonist. "Ik kan me trouwens moeilijk voorstellen dat pater De Deken, die eveneens antropoloog was, opgezet zou zijn met de wijze waarop hij (door beeldhouwer Jean-Marie Hérain, red.) sinds enkele jaren na zijn dood met dit standbeeld vereeuwigd werd."

"Vandaag bestaat de maatschappij uit bevolkingsgroepen die terecht niet akkoord gaan met zo'n standbeeld. Het vertoont duidelijk denigrerende, koloniale elementen waaraan mensen aanstoot nemen."

Tegen verhuizing

Op de koop toe verzetten de actievoerders zich tegen de verhuizing van het standbeeld. "Het district is voorstander van een terugkeer van het standbeeld van pater De Deken naar de Bist, zijn natuurlijke habitat", noteerde het Wilrijks districtscollege immers in het bestuursakkoord. "De verhuizing zou tussen 90.000 en 125.000 euro kosten, zo liet districtsraadslid Hicham El Mzairh (sp.a) in het najaar berekenen", zegt Seckou Ouologuem.

"Wij vinden dat publieke fondsen niet mogen uitgegeven worden aan initiatieven waar bepaalde bevolkingsgroepen aanstoot aan nemen." Wilrijks districtsvoorzitter Kristof Bossuyt (N-VA) relativeert het agendapunt in het bestuursakkoord over de verhuizing. "De verhuizing is allerminst een beleidsprioriteit. Het item, een van de 250 items in het bestuursakkoord, werd bovendien niet opgenomen in de begrotingsopmaak. En was dat het geval geweest, dan zou dan al zeker niet voor zo'n zot bedrag gebeurd zijn."

Bossuyt doet de heisa af als een 'non-issue'. "Het standbeeld wordt niet verstopt. Evenmin wordt het verplaatst naar een centrale plek op de Bist."

RUAE
Foto Patrick De Roo

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio