Verenigingen klagen beleid Prisma aan in open brief

Verenigingen klagen beleid Prisma aan in open brief

Verenigingen klagen beleid Prisma aan in open brief

Print
Mechelen - Enkele verenigingen hebben maandag een open brief gericht aan Prisma vzw waarin ze het religieuze beleid en de taalpolitiek van de diversiteits- en integratiecentrum bekritiseren. Er zou enkel nog Nederlands mogen gesproken worden en personeel, vrijwilligers en inburgeraars zouden niet langer de mogelijkheid krijgen om te bidden. Volgens Prisma raken de beweringen kant noch wal.
"Sinds de oprichting van het integratiecentrum hadden de medewerkers de mogelijkheid om te bidden in de organisatie. Dat gebeurde discreet. Het verbod komt dan ook als een volslagen verrassing bij de werknemers", klinkt het bij Kif Kif, Motief, ROJM, FMDO, Vandaag en Morgen, Karama, PVDA+ Mechelen, Platform Allochtone Werkingen, Taalruil en Internationaal Comité. "Bovendien hebben de maatregelen een onnodig polariserend effect in Mechelen. Belangrijke actoren van het diversiteitscentrum, zoals de moskeeën, organisaties van mensen met migratieachtergrond, werden niet geïnformeerd. Als gevolg van dit verbod hebben de moskeeën hun samenwerking met Prisma opgezegd. Andere organisaties overwegen dit ook te doen."

Ook op het vermeende verbod aan personeel om een andere taal dan het Nederlands te gebruiken, hebben de verenigingen het niet begrepen. "Dat heeft niets met neutraliteit of gelijkwaardigheid te maken. Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat inburgeraars een taalbad krijgen, maar het verbieden van het gebruik van andere talen dan het Nederlands, lijkt op taalfetisjisme."

De beschuldigingen zijn volgens Prisma volledig uit de lucht gegrepen. "Nu we onze structuur veranderen naar een extern verzelfstandigd agentschap zijn we ook onze inhoudelijke visie aan het scherpstellen", legt communicatieverantwoordelijke Serge Spoelders uit. "Daarbij denken we ook na over hoe we met taalgebruik willen omgaan. We hebben enkel besloten dat in vergaderingen en officiële contacten met andere instanties het Nederlands de voertaal is."

Over het gebed bestaan volgens Spoelders dan al lang regels. "Het was al een hele tijd geleden bepaald dat bidden op de werkvloer niet kan. Dat werd door de vingers gezien, maar deze directie wil daar nauwer op toekijken", klinkt het. "Er zijn zeven erkende godsdiensten in België. Het is niet haalbaar om voor elke religie een gepaste ruimte te voorzien. We laten onze werknemers wel vrij om tijdens de werkuren even uit te tikken en naar een gebedsplaats te trekken. Daar zijn we flexibel in."

NIGE

Foto Marc Aerts
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio