Meer vertrouwen in de toekomst nodig

Bijna vijf op de tien Vlamingen zien de toekomst hoopvol tegemoet. De overgrote meerderheid is er evenwel helemaal niet gerust in dat die toekomst inderdaad redelijk zorgeloos zal zijn. Angst voor jobverlies, voor de betaalbaarheid van de pensioenen en de geneeskundige zorg, het zijn bekommernissen die de meeste Vlamingen geregeld door het hoofd spoken. Dat blijkt uit het maatschappelijk onderzoek 'De foto van Vlaanderen', dat de VRT met het oog op de verkiezingen heeft laten uitvoeren.

DTI

Uit de resultaten van de enquête springt één dominerende vaststelling naar voren: de gemiddelde Vlaming vreest dat de bestaande systemen van sociale bescherming op de duur onhoudbaar zullen worden, met een terugval van de levensstandaard tot gevolg. Voor die ongerustheid zijn verklaringen voorhanden. Sinds 2008 moeten we opboksen tegen een gigantische economische en financiële crisis.

De bevolking wordt al jaren gematrakkeerd met onheilstijdingen zoals stijging van de energieprijzen, bedrijfssluitingen, faillissementen en sociale onrust, de kosten van de vergrijzing, de noodzaak om langer aan de slag te blijven, de pensioenhervormingen, de besparingen in de ziekteverzekering, de sanering van de begroting en de vrees voor afbrokkelende koopkracht. Dat zijn geen bijkomstigheden, maar stuk voor stuk dingen die direct ingrijpen in het bestaan van elke mens.

Schier eindeloos is het lijstje van de onzekerheden waar we ons het hoofd over breken en sombere gedachten van krijgen. Die hoge graad van knagende onrust is mede te verklaren door de langdurige politieke instabiliteit waarin dit land verkeerd heeft, wat het vertrouwen in het politieke bedrijf en de politici allerminst een boost heeft gegeven. Herinner u de discussies over de parlementaire vertrekpremies die het beeld van zakkenvullerij niet hebben helpen ontkrachten.

De bezorgdheid voor de toekomst heeft veel te maken met het gebrek aan vertrouwen in de politieke kaste, die vaak de indruk geeft niet of onvoldoende bezig te zijn met de problemen waarmee de burgers worden geconfronteerd. Dat moet tot de politieke partijen zijn doorgedrongen, want ze leggen allemaal nu zware sociaaleconomische klemtonen in hun verkiezingsprogramma's.

Door Dirk Castrel