Chat met Peter Vermeulen: "Zeer veel enthousiasme voor overkapping"

Chat met Peter Vermeulen: Zeer veel enthousiasme voor overkapping

Chat met Peter Vermeulen: "Zeer veel enthousiasme voor overkapping"

Print
Een dak op de Ring: ondanks de schijnbaar definitieve keuze voor het Oosterweeltracé is de discussie daarover actueler dan ooit. Dat is voor een groot deel te danken aan de vzw Ringland, een vereniging van burgers en professionals die een project uitdachten voor overkapping van de drukke autostrade.

Vanuit het concept 'Uit de ban van de Ring' meent Ringland een goede oplossing voor de Antwerpse mobiliteit aan te kunnen bieden, die alvast een stuk goedkoper is dan het Oosterweelalternatief. Ringland wil met name het doorgaand verkeer onder de grond stoppen en het bestemmingsverkeer bovengronds houden.

Lees een opiniestuk van Ringland: 'Antwerps project van de eeuw'

De studiegroep meent met zijn alternatief het voorstel in handen te hebben dat het best bijdraagt aan de leefbaarheid. Problemen van fijn stof en geluidsoverlast worden aangepakt en er komt ontzettend veel ruimte vrij voor groen en stedelijke ontwikkeling.

"Wij pleiten voor een omkering van de prioriteiten", zo stelde Peter Vermeulen, architect bij bureau Stramien en een van de oprichters van Ringland, tijdens een chatsessie op gva.be. "Begin met het overkappen van de Ring en het verbeteren van de capaciteit." In de ogen van Ringland kan het overkappen van de Ring complementair zijn aan het BAM-tracé, maar dat laatste is eerder een sluitstuk dan een prioriteit. "De overkapping kan even snel, lost evenveel op en biedt daarnaast ontzettende meerwaarde."

Gaat de studiegroep de confrontatie aan met de politiek of hoe wilt Ringland zijn boodschap doordrukken? "Wij gaan eerder uit van een open dialoog, hopen een zo ruim mogelijk draagvlak op te bouwen en een breed overleg te kunnen voeren, zowel met politici, deskundigen, partners, actiegroepen, ... kortom, met iedereen." Vermeulen is alvast hoopvol gestemd. "De overkapping lokt alvast ontzettend veel enthousiasme op."

Lees ook: "Overkapping Ring zowel mogelijk bij Meccano als Oosterweel"

Herlees hier de chatsessie:

Foto BHUL

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring