Seksismewet van Milquet is goedgekeurd

De Kamercommissie Justitie keurde zopas de antiseksismewet van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) goed. De groenen stemden mee met de meerderheid, N-VA onthield zich, alleen het VB was tegen.

drombouts

Milquets ontwerp maakt het beledigen van vrouwen en transgenders wegens hun geslacht strafbaar. De minister stelt vast dat "seksisme niet het erfdeel (sic) is van achtergestelde wijken van een specifieke gemeenschap, maar het is alomtegenwoordig". Ze verwijst naar de ophef die het eindwerk van Sofie Peeters over intimidatie van vrouwen in de Brusselse straten maakte. Seksisme is geen discriminatie, maar "een fundamenteel geloof in de wezenlijke minderwaardigheid van een geslacht".

Milquet stoomde een antiseksismewet klaar, zoals er al een antiracismewet bestaat. Die bevat - na de kritiek van de Raad van State - nog twee punten:

Seksisme

* Seksisme wordt strafbaar. Wie "door elk gebaar of handeling" in het openbaar iemand wegens zijn geslacht "klaarblijkelijk" wil minachten of als minderwaardig wil definiëren, kan één jaar cel en 6.000 euro boete krijgen. Dat geldt ook voor mensen die "iemand willen reduceren tot hun geslachtelijke dimensie". Seksistische reclame mag volgens Milquet nog wel, omdat die "algemeen" is en zich niet tot "een individu richt". De daders zijn echter slechts strafbaar als die handeling "een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon tot gevolg heeft". Bouwvakkers die een mooi meisje nafluiten vallen dus niet onder de wet, aldus Milquet.

Discriminatie

* Discriminatie wegens geslacht - direct of indirect - wordt strafbaar met 1 jaar cel en 6.000 euro boete. Momenteel is alleen het aanzetten tot discriminatie tegen vrouwen strafbaar, niet de discriminatie van vrouwen zelf. Slechts discriminatie op grond van zogenaamd ras, nationaliteit of etnische afstamming, afkomst en huidskleur is strafbaar. En dan nog alleen maar binnen bepaalde sectoren (arbeid, leveren van goederen en diensten (huur bv.) en binnen de sociale sector). Echter in deze wet worden alleen discriminaties in de werksfeer en bij het leveren van goederen en diensten strafbaar. Discriminaties van gehandicapten, bejaarden, homo's, zieken blijven ook na deze wet onstrafbaar.

Kritiek

Sophie De Wit (N-VA) had veel kritiek omdat het begrip "seksisme" veel te vaag is en "de burger niet weet hoe hij zich moet gedragen om strafbaar te zijn". Bovendien wilde De Wit dat seksisme een klachtmisdrijf zou worden. Zo'n misdrijf kan alleen maar worden vervolgd als het slachtoffer zelf een klacht indient. Dat geldt bv. voor beledigingen en laster. "Het kan met het ontwerp-Milquet dus zijn dat het slachtoffer zich niet vernederd voelt, terwijl het parket toch vervolgt. Dat kan voor mij dus niet. Alleen het slachtoffer kan beoordelen of het zich vernederd voelt of niet, het parket kan dat niet in haar plaats", aldus De Wit. Milquet wilde haar visie echter niet herzien: seksisme wordt geen klachtmisdrijf.

Ondanks herhaaldelijk aandringen van De Wit wilde Milquet ook géén voorbeeld geven van een seksistisch gedrag dat momenteel nog niet strafbaar is, maar dat dat door de seksismewet wél strafbaar zal worden. "Over concrete gedragingen beslist de rechter", zo luidde het.

Gehandicapten

Sophie De Wit wees er tenslotte op dat de N-VA ook tegen seksisme is. "Maar deze wet is geen goede wet. Wij zijn niet voor een strafrechtelijke aanpak. Maar als we toch discriminatie en seksisme gaan bestraffen bestraffen dan moeten gehandicapten, homo's en andere groepen die achtergesteld en kwetsbaar zijn dezelfde mogelijkheden krijgen. En dat is na deze wet niet zo". N-VA onthield zich om deze reden. Het VB stemde tegen.

JDW

Foto Photo News

MEER OVER Joëlle Milquet