Meerderheid daagt niet op voor debat over seksismewet Milquet

De Kamercommissie Justitie kon deze middag de discussies over de antiseksismewet van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) niet afsluiten omdat slechts vier van de acht vereiste parlementsleden van de meerderheid aanwezig waren. Hierdoor dreigt het ontwerp helemaal op de lange baan te geraken.

drombouts

Milquets ontwerp maakt het beledigen van vrouwen en transgenders wegens hun geslacht strafbaar. De minister stelt vast dat "seksisme niet het erfdeel is van achtergestelde wijken van een specifieke gemeenschap, maar het is alomtegenwoordig". Ze verwijst naar de ophef die het eindwerk van Sofie Peeters over intimidatie van vrouwen in de Brusselse straten maakte. Seksisme is geen discriminatie, maar "een fundamenteel geloof in de wezenlijke minderwaardigheid van een geslacht".

Milquet stoomde een antiseksismewet klaar, zoals er al een antiracismewet bestaat. Die bevat - na de kritiek van de Raad van State - nog twee punten:

Bouwvakkers

* Seksisme wordt strafbaar. Wie "door elk gebaar of handeling" in het openbaar iemand wegens zijn geslacht "klaarblijkelijk" wil minachten of als minderwaardig wil definiëren, kan één jaar cel en 6.000 euro boete krijgen. Dat geldt ook voor mensen die "iemand willen reduceren tot hun geslachtelijke dimensie". Seksistische reclame mag volgens Milquet nog wel, omdat die "algemeen" is en zich niet tot "een individu richt". De daders zijn echter slechts strafbaar als die handeling "een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon tot gevolg heeft". Bouwvakkers die een mooi meisje nafluiten vallen dus niet onder de wet. Ook seksistische opmerkingen en daden tegen homo's blijven na Milquets wet perfect kunnen: alleen het seksisme tegen vrouwen en transgenders wordt strafbaar.

Gehandicapten

* Discriminatie wegens geslacht - direct of indirect - wordt strafbaar met 1 jaar cel en 6.000 euro boete. Momenteel is alleen het aanzetten tot discriminatie tegen vrouwen strafbaar, niet de discriminatie van vrouwen zelf. Slechts discriminatie op grond van zogenaamd ras, nationaliteit of etnische afstamming, afkomst en huidskleur is strafbaar. En dan nog alleen maar binnen bepaalde sectoren (arbeid, leveren van goederen en diensten (huur bv.) en binnen de sociale sector). Echter in deze wet worden alleen discriminaties in de werksfeer en bij het leveren van goederen en diensten strafbaar. Discriminaties van gehandicapten, bejaarden, homo's, zieken blijven ook na deze wet onstrafbaar.

N-VA

Tijdens het debat vorige week vond Sophie De Wit (N-VA) dat de regeling voor àlle gediscrimineerde groepen moet gelden en niet alleen voor vrouwen en allochtonen. Ze vond de definitie van seksisme heel vaag en subjectief. "Sommige vrouwen zullen nagefloten worden door bouwvakkers niet als vernederend beschouwen, maar eerder als vleiend. Wanneer is dit dan strafbaar, moet het parket hierover oordelen of wordt het een klachtmisdrijf?". Milquet: "Als de samenleving emancipeert zijn er altijd conservatieve groepen die dergelijke opmerkingen maken. Ook de begrippen "belang van het kind", "wettige verdediging", "openbare zedenschennis" zijn heel vaag, maar onze rechters zijn geen idioten, ze zullen die wel ernstig toepassen. Bouwvakkers die vrouwen nafluiten op straat vallen niet onder deze wet. Het is niet ernstig genoeg".

CD&V vroeg de minister om een voorbeeld. "Momenteel is het beledigen met een seksistisch motief al extra strafbaar. De minimumstraf is zwaarder wegens het seksistisch motief. Kan de minister een voorbeeld geven van een gedrag dat geen belediging met seksistisch motief is, maar wel seksisme?" Milquet ging hier voorlopig nog niet op in.

Vrielink

Door het ontwerp-Milquet wordt de discriminatie eerder uitgebreid dan beteugeld. Het valt immers niet in te zien waarom daders die mensen wegens hun handicap, hun seksuele voorkeur, hun leeftijd als minderwaardig beschouwen niét strafbaar zijn en daders die mensen als minderwaardig beschouwen wegens hun geslacht wél. Deskundige Jogchum Vrielink zegde het eerder al: "Als al de groepen uit de antidiscriminatiewet (homo's, gehandicapten, bejaarden, zieken….) dezelfde rechten gaan opeisen als allochtonen en vrouwen - en waarom zouden ze dat niet doen - wordt het maatschappelijk debat en het maatschappelijk verkeer bijna onmogelijk".

Vanmorgen kon men de debatten niet afsluiten wegens gebrek aan parlementsleden van de meerderheid.

JDW

Foto Photo News