Grooming en cyberlokkerij worden strafbaar

"Grooming" en "cyberlokkerij" komen als een apart misdrijf in de wet. Dat heeft de Kamercommissie Justitie zopas unaniem beslist. Eerder keurde de Senaat al twee voorstellen in die zin al goed. De wetswijziging komt er door twee ontwerpen: één over grooming en een ander over cyberlokkerij.

jrosquin

Grooming

Bij "grooming" probeert een volwassene via het internet door een vriendschappelijk babbeltje een minderjarige beneden de zestien jaar te ontmoeten om hem seksueel te misbruiken. Het voorstel moet wel gevolgd worden door "materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden". Maar een datum en een plaats voor een afspraak volstaan. In zo'n geval riskeert de dader één tot vijf jaar cel. En de minimumstraffen voor de basismisdrijven (aanranding, verkrachting, aanzetten tot ontucht of prostitutie, openbare zedenschennis, publiciteit voor ontucht...) worden verdubbeld als ze zijn voorafgegaan door grooming.

Cyberlokkers

Tegelijkertijd worden ook alle andere "cyberlokkers" strafbaar. Zij krijgen tussen drie maanden en vijf jaar cel als ze een "kennelijk of vermoedelijk minderjarige" (om het even dewelke, dus ook: een minderjarige boven de zestien jaar én een meerderjarige die er als een minderjarige uitziet) willen aanzetten om "een misdaad of een wanbedrijf" (kortom: elk misdrijf waarop minstens 8 dagen cel staat) te plegen. De cyberlokker is strafbaar als één van deze vier voorwaarden vervuld is:

  • Ofwel, als hij tijdens het chatten met een minderjarige gelogen heeft over zijn identiteit, leeftijd en hoedanigheid of als hij die verzwegen heeft.
  • Of als hij aan de minderjarige gevraagd heeft om "discreet" te blijven over de gesprekken.
  • Of als hij een geschenk heeft voorgespiegeld.
  • Of als hij "enige andere list" heeft gebruikt.

Het moet niet tot een misdrijf komen. Eén van de voorwaarden volstaat om strafbaar te zijn. Dit tweede ontwerp staat in het strafwetboek dan ook onder de rubriek "exploitatie van bedelarij" om minderjarigen misdrijven te doen plegen.

Slordig werk

De strafbaarstelling gebeurde dus via twee wetsontwerpen die de Senaat al unaniem heeft goedgekeurd. De Kamercommissie werkte dermate slordig dat de minister van Justitie het tweede ontwerp zat toe te lichten terwijl de voorzitster van de Commissie over het eerste ontwerp bezig was!

N-VA kritisch

Alleen Sophie De Wit (N-VA) vroeg zich af of de straffen in deze materie nog wel goed op elkaar afgestemd zijn (!). "De parketten zullen nu voor dezelfde feiten kunnen kiezen uit meerdere artikelen uit het strafwetboek met verschillende straffen", zo opperde zij.

Er was verder geen enkele bedenking op de artikelen van de ontwerpen en in tien minuten tijd werden beide voorstellen unaniem goedgekeurd. N-VA stemde mee met de meerderheid.

De voorstellen worden donderdag zonder verslag naar de plenaire Kamer gestuurd en zullen daar wellicht ook unaniem worden goedgekeurd.

JDW