"Luchtkwaliteit verbetert weer"

Het smogalarm is sinds 6 uur zaterdagochtend opgeheven. Dat meldt Ircel, de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, op haar website zaterdag.

"Vrijdag werden op quasi alle meetplaatsen in het land PM10 concentraties gemeten die hoger waren dan de alarmdrempel van 70 microgram/m3", stelt Ircel vast in zijn ochtendbulletin van zaterdag. "Door de toenemende windsnelheid en de aanvoer van meer zuivere maritieme lucht, zal de luchtkwaliteit zaterdag in de loop van de dag verbeteren. Het smogalarm werd daarom afgeblazen om 6 uur zaterdagmorgen."

"De glijdende 24-uurgemiddelde fijnstofconcentraties (=gemiddelde van de voorbije 24-uur) blijven nog een tijdje verhoogd omwille van de hoge concentraties die vrijdag werden gemeten. De uurgemiddelde concentraties (=metingen voorbije uur) dalen sinds 7 uur zaterdagmorgen gevoelig. Ook de volgende dagen blijft de luchtkwaliteit met een vervuilingsindex van 4 (op 10) vrij goed", besluit Ircel.

Belga, Foto FrBe

Nu in het nieuws