Armoede blijft een schande

Twee alarmsignalen brachten afgelopen week aan het licht dat we met de armoedebestrijding in dit land nog een hele weg af te leggen hebben. De OCMW's pleitten om de laagste inkomens op te trekken tot de Europese armoedegrens. Het huidige leefloon is te laag om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. Natuurlijk moet er een spanning blijven tussen een uitkering en een inkomen uit arbeid. Werk is en blijft de beste manier om uit de armoede te ontsnappen.

DTI

Almaar meer huishoudens krijgen te maken met energiearmoede. Ze hebben het steeds moeilijker om hun woning behoorlijk te verwarmen. Volgens de jongste gegevens hebben 750.000 gezinnen in België, zowat een op de zeven huishoudens, problemen met hun energiefactuur. De energieprijzen zijn de jongste jaren stevig de hoogte ingegaan met 40 procent voor elektriciteit en 51 procent voor gas. Wie het al niet te breed had en toch dergelijke prijsverhogingen moet slikken, dreigt in een sukkelstraatje te belanden.

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister Ingrid Lieten (sp.a) beslist om voortaan elke maatregel die ze neemt, af te toetsen op zijn eventueel effect op armoede. Bij elke beslissing moet worden nagegaan of er een negatieve impact kan zijn op mensen die in armoede leven of op kwetsbare groepen zoals eenoudergezinnen met kinderen. Met de toetsing kan ook vooraf worden bepaald of een maatregel op zich armoedebestrijdend is. Op deze manier wordt de armoede in Vlaanderen de wereld niet uit geholpen, maar het is in elk geval een goed middel om persverse effecten te voorkomen. Dat is al een stap vooruit.

Overheidsdiensten, stichtingen, actiegroepen en universiteiten hebben voldoende rapporten gepubliceerd om een volwassen bibliotheek mee te vullen. Het fenomeen armoede is langs alle mogelijke en onmogelijke kanten bestudeerd, al decennialang, en toch blijven we geconfronteerd met de onthutsende werkelijkheid: bijna 16 procent van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens. Bij adolescenten jonger dan 18 loopt het armoederisico zelfs op tot ruim 18 procent. Eigenlijk is dit voor een beschaafd land in de 21ste eeuw met een ongekend hoge levensstandaard gewoon een schande.

Door Dirk Castrel

MEER OVER Ons standpunt