Naamwet goedgekeurd na chaotisch debat

Naamwet goedgekeurd na chaotisch debat

Naamwet goedgekeurd na chaotisch debat

Print
De Kamercommissie Justitie heeft zopas na een chaotisch debat de naamwet van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) "definitief" goedgekeurd met een alternatieve meerderheid. Groen stemde mee met de meerderheid, CD&V onthield zich, VB en N-VA stemden tegen. De dubbele familienaam wordt het normale systeem, niet meer die van de vader.

Momenteel krijgt ieder kind automatisch de familienaam van zijn vader. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil dat veranderen. Ze stelt voor dat de ouders de naam van hun kind mogen kiezen: ofwel de naam van één van beide (vader of moeder), ofwel hun beider naam in de volgorde die ze zelf kiezen. Bij onenigheid krijgt het kind een dubbele naam: eerst die van de vader, dan die van de moeder.

In de volgende generatie krijgen de ouders - volgens Turtelboom - tien keuzemogelijkheden. Als beide ouders al een dubbele naam hebben, dan moet het kind in ieder geval een dubbele naam hebben. Teruggaan naar een enkele naam kan dus niet en vier achternamen kan dus ook niet, het maximum blijft twee. Als de ouders met een dubbele naam het niet eens zijn, dan krijgen hun kinderen ook een dubbele naam met eerst de eerste naam van de vader en dan de eerste naam van de moeder.

10 of 16 mogelijkheden?

De verandering ging niet zonder slag of stoot. Er was nog heel wat drukte omdat niet duidelijk is wat met "naam" precies wordt bedoeld. Er is namelijk geen definitie in de wet. Renaat Landuyt (sp.a) formuleerde het kernachtig: "Nu eens bedoelt het ontwerp met het woord "naam" een dubbele naam, dan weer een onderdeel van die dubbele naam. Dat moet uitgeklaard worden, want anders zullen de burgerlijke standen de wet verschillend interpreteren." In de visie-Landuyt zijn er volgens het huidige ontwerp immers 16 mogelijkheden voor de ouders en geen 10, zoals Minister Turtelboom zegt. Eerder hadden ook Koenraad Degroote (N-VA) en Sonja Becq (CD&V) dit probleem aangekaart. Ook de juridische dienst van de Kamer had het probleem opgeworpen.

Er ontstond een Babylonische verwarring. Kamerleden van de oppositie, maar ook Sonja Becq van de meerderheid hadden "grote vragen bij de kwaliteit van het ontwerp en bij de chaotische werkwijze in de Kamercommissie". Er kwam een amendement van om dit probleem op te lossen.

"Geen futiliteit"

Zowel Daphné Duméry (N-VA) en Bert Schoofs (VB) spraken zich uit tegen de hervorming "omdat hiervoor geen basis is in de samenleving". Schoofs: "De mensen lachen ons uit omdat we hiermee bezig zijn. Wij zijn bezig met het geslacht der engelen, terwijl veel belangrijker problemen als de vrijheid van meningsuiting te weinig aan bod komen". Waarop Turtelboom: "Deze hervorming van de naamwet is voor mij even belangrijk als de uitvoering van de gevangenisstraffen en als de hervorming van het gerecht." En Almaci (Groen): "Dit is geen futiliteit. Vrouwen kunnen nu hun naam helemaal niet doorgeven en dat is een schreeuwend onrecht. Maar men is wel vergeten om de naamwetgeving voor holebikoppels te regelen".

Senaat

Het ontwerp moet nog naar de plenaire Kamer. Het zal daar volgende week zeker worden goedgekeurd, hoewel niet duidelijk is of CD&V zich zal onthouden dan wel zal tegenstemmen. De Senaat kan het ontwerp daarna nog naar zich toe trekken ("evoceren"). Dat moet binnen de vijftien dagen na ontvangst van het ontwerp van de Kamer gebeuren. Daarna heeft de Senaat zestig dagen de tijd om het ontwerp te wijzigen of niet. Als de Senaat evoceert en dan niets beslist vooraleer de Kamers op 15 april worden ontbonden, dan vervalt het ontwerp.

In de Senaat ligt het stemgedrag van sommige partijen anders, al was het maar omdat N-VA-ster Inge Faes daar helemaal voor de naamwet is.

JDW

Foto AFP

Nu in het nieuws