"Geen besparing op de kap van de chronisch zieken"

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) zegt dat er een oplossing in de maak is die moet voorkomen dat chronisch zieken die zich om de zoveel tijd in het ziekenhuis laten behandelen het remgeld niet meer terugbetaald zouden zien. Volgens Onkelinx is er geen sprake van een besparing op kap van de chronisch zieken.

tmas

Volgens de minister heeft een task force met vertegenwoordigers van artsen, ziekenfondsen, ziekenhuizen, RIZIV en administratie in het kader van de begrotingsopmaak beslist om bepaalde forfaits voor daghospitalisatie in de algemene financiering van de ziekenhuizen te integreren. Dat moest een aantal grote en ongerechtvaardigde verschillen wegwerken en zou een besparing van 10 miljoen euro met zich meebrengen.

Onkelinx benadrukt dat er aan de terugbetaling door de (verplichte) ziekteverzekering niets verandert. Maar er is wel gebleken dat de (bijkomende, niet verplichte) hospitalisatieverzekeringen dat soort behandelingen niet meer als daghospitalisatie beschouwen en dus het remgeld en de eventuele supplementen niet meer terugbetalen.

Alle betrokken partijen hebben intussen laten weten dat er een oplossing komt, zodat de hospitalisatieverzekering opnieuw kan tussenkomen. "De voorgestelde oplossing zal op 10 maart formeel goedgekeurd worden en met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2014", luidt het.

Onkelinx geeft nog mee dat ze volgende week vrijdag de maximumfactuur voor chronisch zieken met nog eens honderd euro wil verlagen tot 350 euro.

De minister vraagt zich af "wie er de jongste tijd belang bij heeft om foutieve en leugenachtige informatie te verspreiden die de patiënten onnodig ongerust maakt".

Belga, Foto Photo News

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER