1 / 2

Bob Cools meent dat keuze voor BAM-tracé al lang vast stond

De Natuurvrienden van Linkeroever moeten van BAM weg uit hun clubhuis. De brief waarin dat te lezen staat, is gedateerd op... 15 januari. “Hoe kan dat nu, toen was de MER-studie nog bezig”, zegt ereburgemeester Bob Cools.

jrosquin

De Natuurvrienden LO, waartoe ook Bob Cools behoort, kregen enkele dagen geleden een brief van BAM met de volgende tekst:

“Gelet op de status van het dossier Oosterweelverbinding en de timing die wij momenteel in acht nemen, kan BAM akkoord gaan met een verder gebruik van het clubhuis tot en met 31 augustus 2014. (...) Na die datum dient u rekening te houden met de afbraak van het gebouw, gezien de noodzaak om de benodigde terreinen bouwrijp te maken voorafgaand aan de start van de hoofdwerken.”

Ter verduidelijking: het clubhuis is een oud villaatje aan de Noordscheldeweg in het Sint-Annabos, de groene zone langs het water die zal worden gekapt omdat de grond van het bos moet dienen als werfzone voor de Oosterweelverbinding.

Bom

“Deze brief van BAM is wat mij betreft een bom”, zegt Bob Cools. “Hij is blijkbaar al geschreven op 15 januari, maar toen was de Vlaamse overheid zogezegd nog volop bezig met het vergelijkend onderzoek naar het BAM-tracé en de alternatieven zoals de Meccano. Die MER-studie is pas in februari afgerond, waarna de Vlaamse regering op 14 februari heeft beslist om voor de Oosterweelverbinding van BAM te kiezen. De datum bovenaan deze brief is voor mij het bewijs dat BAM in januari allang wist welke beslissing er zou worden genomen. Dat werpt een merkwaardig licht op het hele onderzoek, dat onafhankelijk zou moeten zijn.”

“Maar de regering is vastbesloten om door te zetten wat al in 2003 is beslist", meent Bob Cools.

Lex Moolenaar Foto's WH boven: Bob Cools toont de bewuste brief van BAM vanuit zijn appartement midden: het clublokaal van de natuurvrienden van Linkeroever aan het Sint-Annabos

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring