Onthutsend: 1 op 2 vrouwen al seksueel lastiggevallen

Onthutsende cijfers van het Europese Bureau voor de Grondrechten, daaruit blijkt dat maar liefst 1 op de 2 vrouwen gedurende haar leven al eens seksueel wordt lastiggevallen. Ook in België gaan die cijfers op. Al is er volgens experts nog veel meer aan de hand: "Heel wat vrouwen schamen zich ook nog eens te diep om naar de politie te stappen, waardoor de cijfers in realiteit nog hoger liggen."

mgeysmans

12% van de Belgische vrouwen zijn slachtoffer geweest van psychologisch geweld het afgelopen jaar. 44% heeft ooit al eens te maken gehad met psychologisch partnergeweld. 24% van de Belgische vrouwen is slachtoffer van partnergeweld. 36% van de Belgische vrouwen is slachtoffer van lichamelijk en of seksueel geweld, ongeacht wie de dader is. Onthutsend genoeg is 14% van de Belgische vrouwen al slachtoffer van seksueel geweld voor de leeftijd van 15 jaar.

27% van de vrouwen tussen 18 en 29 jaar is al slachtoffer geweest van stalking. Bovendien is 60% van de Belgische vrouwen sinds hun 15de ook al eens slachtoffer geweest van seksuele intimidatie. 30% van de Belgen maakte dat het afgelopen jaar zelfs nog mee. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: een ongewenste kus, aanraking, ongewenste grappen, toegestuurde naaktbeelden, zowel op straat als op de werkvloer of via sociale media. Opvallend genoeg zijn het vooral de topfuncties die vaak te maken krijgen met seksuele intimidatie. 75% van de vrouwen in een managerfunctie geeft aan ooit al eens het slachtoffer van seksuele intimidatie te zijn geweest.

Photo News / Mieke Geysmans

NIET TE MISSEN