Stad voor de student van de 21ste eeuw

Print
De spectaculaire groeicijfers van het hoger onderwijs in Antwerpen die u gisteren in uw krant kon lezen, komen niet uit de lucht gevallen. De eenmaking van de drie universitaire instellingen in 2003, de associatie met drie hogescholen een jaar later en het verbeterde imago van Antwerpen als stad om in te leven en te studeren werpen na tien jaar hun vruchten af.

De kunst is nu om voort te bouwen op deze positieve trend. Want Antwerpen heeft wel degelijk nog een fors groeipotentieel als studentenstad. Zeker als het hoger onderwijs resoluut kiest voor een aanpak ver weg van de ivoren toren en met een sterke connectie met het échte leven.

Daarvoor hoeft de AUHA (Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen) niet eens ongebreideld creatief te zijn. De instelling, die tegenwoordig wordt voorgezeten door voormalig sp.a-schepen van Onderwijs Robert Voorhamme, moet alleen maar om zich heen kijken. Alle opportuniteiten liggen in de stad voor het oprapen.

Aan de aanbodzijde is er de creatieve economie die al vele jaren hoogtij viert. Die kan een zeer vruchtbare invloed uitoefenen op creatieve opleidingen in mode, design, architectuur, diamant en productontwikkeling. Op die manier kan Antwerpen nog beter dan nu groeien naar de categorie van de creatieve hoofdsteden van Europa, al zal het niveau van Parijs, Londen, Rome en Berlijn door hun schaalgrootte wel onbereikbaar blijven. Maar dat zijn dan ook échte hoofdsteden.

Aan de vraagzijde schreeuwt het bedrijfsleven om bepaalde categorieën van werknemers die anno 2014 nog steeds moeilijk te vinden zijn. Een betere samenwerking met het hoger onderwijs kan leiden tot een kruisbestuiving die meer jongeren aantrekt, meer jongeren toelevert aan de arbeidsmarkt én meer hoogopgeleide jongeren motiveert om te wonen en werken in Antwerpen. Daar wordt iedereen beter van.

Al deze bedenkingen lijken vanzelfsprekend, maar toch heeft het lang geduurd voordat de bal aan het rollen ging. De groeicurves van de AUHA bewijzen nu dat het spel op kruissnelheid is, de grote operaties in het begin van deze eeuw hebben de ivoren toren gesloopt en in het bestuursakkoord lezen we dat ook het stadsbestuur er zin in heeft. De huidige evolutie van Antwerpen als studentenstad is een van de meest hoopgevende tendensen voor de toekomst van A.

door Lex Moolenaar

.

Nu in het nieuws