Waar valt het doek morgen?

Print
Het ondernemersvertrouwen is volgens de barometer van de Nationale Bank in februari weer toegenomen. Voor België voorspellen de Europese Commissie en het Planbureau dit jaar een economische groei van 1,4 procent. Vlaanderen trok vorig jaar een recordaantal buitenlandse investeringsprojecten aan die samen 4000 banen vertegenwoordigen. De federale topministers houden ons voor dat België globaal de crisis beter heeft doorstaan dan de omringende landen.

Allemaal fraaie vooruitzichten, maar de economische conjunctuur toont een andere realiteit. Het aantal faillissementen piekte in februari als nooit tevoren. Volgens het studiebureau Graydon zijn de eerste twee maanden van dit jaar al 3000 jobs verloren gegaan door herstructureringen van bedrijven. De ontslagen door faillissementen lopen op tot 4500. Eind februari telde Vlaanderen 236.168 werklozen, of liefst 20.991 meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat zijn allerminst bemoedigende cijfers.

De directies wijzen doorgaans naar de hoge loonkosten als de doodssteek voor hun activiteiten, wat hen geen andere keuze laat dan sluiting of verhuizing. De jongste dagen is daar een ander motief bijgekomen: winstmaximalisatie. De directies van twee winstgevende ondernemingen in de Kempen kondigen de stopzetting van hun activiteiten aan.

Heinz kan goedkoper sauzen bereiden in het Verenigd Koninkrijk dan in Turnhout en radiatorenfabrikant Henrad verkiest Nederland boven Herentals voor de productie. De overheid staat daar vrij machteloos tegenover en kan alleen investerings- of opleidingssteun terugvorderen. In deze onzekere tijden stelt de beroepsfederatie Federgon een verontrustende terugval vast in de dienstencheques. Als de dalende trend zich voortzet, komen 3000 jobs in gevaar. Waar valt het doek morgen?

Het concurrentiepact dat eerstdaags naar het parlement gaat, moet de economie meer zuurstof verschaffen, onder meer door een verlaging van de loonkosten. De Europese Commissie heeft gisteren nogmaals aangedrongen op een forsere aanpak van onze loonhandicap, die het concurrentievermogen almaar meer aantast. De alarmlichten blijven flikkeren. De volgende regering moet er een stevige schep bijdoen.

Door Dirk Castrel

.

Nu in het nieuws