Arbeiders bij Lanxess staken na afspringen cao-gesprekken

De productie van butylrubber bij chemiebedrijf Lanxess in Zwijndrecht zal woensdagmiddag helemaal stilvallen. Aanleiding is een staking van de arbeiders wegens afgesprongen gesprekken over de tweejaarlijkse reguliere cao. In een persbericht meldt de directie dat ze de staking betreurt.

jrosquin

De actie is vorige week woensdag begonnen met het stoppen van reactoren, waarop de productie van de butylrubberfabrikant stapsgewijs moest worden stilgelegd. De vakbonden ACV en ABVV hadden volgens de directie opgeroepen om vanaf 6 maart in staking te gaan.

"Te hoge eisen"

Bonden en directie onderhandelden de afgelopen maanden om de nieuwe tweejaarlijkse cao 2013-2014 te kunnen afronden. "Terwijl de bedienden in Zwijndrecht onlangs een gelijkaardige cao hebben aanvaard, blijven de arbeiders eisen stellen waar de directie niet kan op ingaan", klinkt het bij de directie. "Een ontwerp-cao was door zowel de directie als vakbondsafgevaardigden ondertekend, maar werd nadien door een - volgens de vakbonden - ruime meerderheid van de arbeiders verworpen. De uitslag van deze - door de vakbonden georganiseerde - stemming en de bereidheid tot actie werden op 26 februari aan de directie medegedeeld", klinkt het bij de directie.

Bij het bedrijf betreurt men de staking en wordt gerekend "op de verantwoordelijkheidszin van alle betrokken werknemers om de toekomst van de fabriek in Zwijndrecht niet te hypothekeren". Men hoopt zo snel mogelijk met de werknemersvertegenwoordigers een oplossing uit te werken om de productie opnieuw te normaliseren.

"Halsstarrige houding"

De vakbonden ACV BIE en ABVV Scheikunde langs hun kant zijn de "halstarrige houding van de werkgever meer dan beu", klinkt het in een gezamenlijke mededeling, waardoor het werk - officieel vanaf donderdag - wordt neergelegd. "Er werden reeds twee voorstellen weggestemd door meer dan twee derde van de arbeiders. Toch blijft de werkgever overtuigd dat zijn voorstel ruimschoots voldoende is", klinkt het.

De bonden klagen aan dat de directie niet luistert. Vragen van het personeel betreffen zaken als glijdende arbeidstijden. "Ook zijn er een aantal afspraken en gebruiken, zoals over de verlofprocedure, waarvan het personeel vraagt dat ze in de cao komen, maar dat wil de directie niet", vult ACV-secretaris Inge Paeshuys namens het vakbondsfront aan. "De elastiek van de werknemers staat op springen", klinkt het nog, waarbij onder meer nog wordt verwezen naar een herstructurering uit 2008. Daarbij blijft volgens de bonden een daling van een vijfde van het personeelsbestand gecombineerd met een capaciteitsstijging van 15 procent nog nazinderen.

Stakingsposten

Concreet zullen vanaf donderdagochtend 6.00 uur stakingsposten worden opgeworpen. "Voorlopig is het conflict er enkel bij de arbeiders. De intentie is dat de bedienden wel binnen zullen mogen, maar de actie en reactie van de directie, dat is nog afwachten", aldus Paeshuys.

Lanxess Rubber nv, met 425 werknemers, is een van de twee ondernemingen van de Duitse chemiegroep in ons land. Verder is er ook Lanxess nv, waar in Lillo caprolactam en in Kallo glasvezel en rubberchemicaliën worden vervaardigd. De Belgische ondernemingen tellen gezamenlijk circa 1.350 werknemers.

Belga Foto WH

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio