Ondanks verbod toch 31 polygame huwelijken in België

In België werden op zes jaar tijd 31 polygame huwelijken geregistreerd. Zo blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van Kamerlid Peter Logghe (Vlaams Belang).

fvranckx

Nochtans verbiedt het wetboek van internationaal privaatrecht (16 juli 2004) in artikel 28 de registratie van feiten die onverenigbaar zijn met de Belgische openbare orde, en polygame huwelijken vallen daaronder.

Logghe wijst erop dat er in 2013 nog 2 huwelijken werden geregistreerd, hoewel Miquet in een omzendbrief van 16 januari 2013 duidelijk stelde dat de registratie van polygame huwelijken verboden is.

Omzendbrief

Het aantal registraties van polygame huwelijken daalde door de jaren heen, van 10 in 2008 naar 2 in 2012 en 2013. Een derde (11) van de registraties gebeurde in het Brussels gewest, een vijfde (6) in Wallonië en 45 procent (14) in Vlaanderen. Voor Logghe lijken de cijfers van 31 polygame huwelijken aan de zeer lage kant, want in 2009 gaf de bevoegde schepen Monica De Coninck (sp.a) op een vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (Vlaams Belang) nog toe dat tot dit tijdstip in Antwerpen alleen al 45 polygame huwelijken waren geregistreerd.

Minister Milquet gaf in haar antwoord aan dat op 16 januari 2013 een omzendbrief naar de gemeentebesturen was gestuurd over de registratie van polygame huwelijken, waarin ze duidelijk stelde dat het de Belgische overheden verboden is over te gaan tot registratie.

"Vanaf die datum werd elke registratie van een polygaam huwelijk door de gemeenten in het Rijksregister onmogelijk gemaakt", schrijft de minister. In 2013 werden echter nog 2 polygame huwelijken geregistreerd, zo blijkt uit haar eigen cijfers, merkt Logghe op.

Belga, Foto PN