Laat alle kiesprogramma’s becijferen

Net niet gebuisd, maar een zwakke ploeg, besluiten de Vlaamse liberalen in hun eindrapport over de tweede Vlaamse regering onder leiding van Kris Peeters. Open Vld is bikkelhard voor de coalitie, maar in de periode van de paarsgroene kabinetten heeft CD&V, destijds in de oppositie, zich bepaald niet milder gedragen.

jatimmermans

Wie aan politiek doet, moet kritiek kunnen verdragen. Discussie in de kiesstrijd is goed als het maar over de inhoud gaat en niet over theoretische en hypothetische constructies van nieuwe coalities. Dat is trouwens een vermetele bezigheid, want de kiezers hebben nog niet eens de kaarten geschud. Sneren uitdelen aan elkaar hoort tot de smaakmakers die elke verkiezingscampagne kruiden. Maar uiteindelijk moet het over meer gaan en wel over de inhoud van de programma's, over de wijze waarop elke partij haar programma wil verwezenlijken en met welke middelen. Alleen zo kan de geïnteresseerde kiezer, voor wie allerlei verklaringen van de kopstukken onvoldoende zijn, een redelijk zicht bekomen op het realiteitsgehalte van de verkiezingsbeloften. CD&V heeft vorige week haar sociaaleconomisch programma gepresenteerd en meteen voorzien van een financieel plaatje.

Het zou een stap vooruit betekenen als alle partijen met duidelijke cijfers voor de pinnen komen. Niet dat die informatie alleenzaligmakend is, er zullen zeker betwistbare cijfers tussenzitten, maar het zou toch een serieuze aanzet zijn tot meer klaarheid. Het ene plan spreekt van 224.000 bijkomende jobs, zoals dat van CD&V, de MR heeft het over 100.000 nieuwe banen in de volgende regeerperiode en het cdH meent er 140.000 te kunnen creëren. Bovendien predikten zowat alle partijen belastingverlagingen.

Al jaren klinkt de roep om de partijprogramma's, zoals in Nederland, te laten becijferen door een onafhankelijke instelling. Dat kan een commissie zijn van experts, samengesteld uit professoren, of het Rekenhof waar ruim voldoende expertise in huis is. Geen enkele partij is tegen zo'n controle en toch komt het er niet van. Indien alle partijen echt zijn gewonnen voor de invoering van een controlesysteem, kan het toch niet zo moeilijk zijn om sluitende afspraken te maken.

Door Dirk Castrel