Voetbalbond krijgt 18 miljoen euro in het laatje dankzij Rode Duivels

Voetbalbond krijgt 18 miljoen euro in het laatje dankzij Rode Duivels

Voetbalbond krijgt 18 miljoen euro in het laatje dankzij Rode Duivels

Print
Het suc­ces van de Rode Dui­vels heeft groei­en­de im­pact op de cij­fers van de voet­bal­bond. Dat blijkt uit de jaar­re­sul­ta­ten van de bond, die zakenkrant De Tijd ex­clu­sief kon in­kij­ken.

De na­ti­o­na­le ploeg zorg­de vorig jaar voor een in­kom­sten­stroom van ruim 18 mil­joen euro. De bond zag zijn jaar­lijk­se omzet stij­gen tot 44 mil­joen euro, bijna de helft meer dan vijf jaar ge­le­den. De KBVB wist vorig jaar voor­al extra mid­de­len te puren uit de ver­koop van tic­kets voor de thuis­wed­strij­den. De op­brengst ver­vijf­vou­dig­de tot 8 mil­joen euro.

Groter budget

Ook het bud­get uit spon­so­ring, met grote be­drij­ven zoals Belga­com, ING, AB InBev of BMW, steeg in de laat­ste vijf jaar met 38 pro­cent tot 6,5 mil­joen euro. Vorig jaar werd bijna 12 mil­joen euro uit­ge­ge­ven aan de wer­king en pro­mo­tie rond de Rode Dui­vels. Dat is 130 pro­cent meer dan vijf jaar ge­le­den. Het geld dat aan de na­ti­o­na­le voet­bal­com­pe­ti­tie werd be­steed, be­droeg 30 mil­joen euro en steeg slechts met 19 pro­cent.

Vorig sei­zoen sloot de voet­bal­bond af met een po­si­tief saldo van 2 mil­joen euro, aldus een voorpublicatie op de website van De Tijd.

Belga, archieffoto

MEER VOETBALNIEUWS