Antwerpenaars mogen beslissen over uitgave van 1,1 miljoen euro

Antwerpenaars mogen beslissen over uitgave van 1,1 miljoen euro

Antwerpenaars mogen beslissen over uitgave van 1,1 miljoen euro

Print
Antwerpen - De 190.000 inwoners van het district Antwerpen, het grootste van de Antwerpse stadsdistricten, krijgen dit jaar de kans om rechtstreeks mee te beslissen over een aanzienlijk deel van de budgetverdeling van het bestuur. De geïnteresseerden zullen via verschillende vergadermomenten inspraak krijgen over de besteding van 1,1 miljoen euro oftewel 10 procent van de totale districtsbegroting.

Het districtsbestuur gaf vrijdag alvast het officiële startschot voor het traject van de "burgerbegroting", op deze schaal een primeur in Vlaanderen.

Eerste selectie van beleidsthema's

Het doel is volgens het bestuur onder meer om de burgers een idee te geven wat bepaalde ingrepen kosten en om elkaars noden en wensen te leren kennen en appreciëren. In april en mei zal iedereen die dat wenst kunnen deelnemen aan een startvergadering waarin de werking van een begroting wordt uitgelegd. De inwoners kunnen er ook een eerste selectie maken van de beleidsthema's waar volgens hen het door het districtsbestuur opzijgezette geld naartoe moet gaan.

"We zullen die beleidsthema's zo concreet mogelijk maken, maar zonder dat er een specifiek project of welbepaalde locatie aan vasthangt", zegt districtsschepen voor Participatie Willem-Frederik Schiltz (Open Vld, foto), die op die manier het zogenaamde "PIMBY"-gevoel (Please In My Back Yard) bij de inwoners wil vermijden.

Districtsforum

Op een groot "districtsforum" in Park Spoor Noord zal op zondag 15 juni dan het geld verdeeld worden over de twaalf populairste thema's. Die zal het districtsbestuur vervolgens vertalen in concrete projecten, die in het najaar zullen teruggekoppeld worden aan de inwoners en in 2015 zullen worden uitgevoerd. Het districtsbestuur wil deze "burgerbegroting" in de toekomst jaarlijks opnieuw organiseren.

Foto PHL (districtsschepen Willem-Frederik Schiltz)

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio