Bericht aan graven zorgt voor verwarring

Print

Bericht aan graven zorgt voor verwarring

Wuustwezel -

Veel inwoners van Wuustwezel zijn bang dat de graven van hun overleden dierbaren gaan verdwijnen.
Op het kerkhof staan bordjes die melden dat de concessies van de graven gaan verlopen. Als er niet betaald wordt voor maart volgend jaar, dan worden de graven vernietigd.


De gemeente wil de komende jaren plaatsen maken om herdenkingsruimtes aan te leggen. Heel wat graven komen in aanmerking om geruimd te worden: graven zonder concessie waarvan de wettelijke voorgeschreven grafrust van tien jaar verstreken is en graven waarvan de concessietermijn verlopen is.

Zoals de wet voorschrijft, zal gedurende één jaar aan de ingang van de begraafplaats een lijst van de betrokken graven uitgehangen worden. Daarnaast wordt ook aan elk individueel graf een bericht geplaatst. Ook aan de graven zonder concessie, als de nabestaanden voor die graven nog een concessie willen aanvragen, moet dat voor maart 2015 gebeuren. De berichten staan ook aan graven van personen waarvan de tien jaar grafrust nog niet verstreken is. Dat wil echter niet zeggen dat die graven volgend jaar afgebroken worden.

Heel wat bewoners wisten tot nu toe van niets en verwijten de gemeente een gebrek aan communicatie. “Hoe worden personen die niet geregeld op het kerkhof komen of niet in onze gemeente wonen verwittigd?”, vraagt een kerkhofbezoekers zich af.

Verlenging aanvragen

Het gemeentebestuur zegt dat er voldoende gecommuniceerd is. “We hebben het bericht via onze website, de wekelijkse nieuwsbrief en ons tweemaandelijks infoblad kenbaar gemaakt”, zegt schepen Karel Breugelmans (CD&V). “De nabestaanden beschikken over een periode van een jaar om persoonlijke voorwerpen op graven weg te nemen. Nabestaanden ie dit wensen, kunnen mits het betalen van het concessietarief een verlenging aanvragen. Een andere mogelijkheid is om het graf te laten verdwijnen en een naamplaatje te plaatsen op een gedenkzuil tegen kostprijs.”

Wat houdt een concessie in?

Als men een overledene laat begraven in een concessie, zal dat het graf gedurende een vooraf bepaalde termijn blijven bestaan”, legt Karel Breugelmans uit. “Wanneer men koos voor een begrafenis in een concessie, kan men ook bepalen wie er later in hetzelfde graf zal mogen bijgezet worden.
Na het verstrijken van de gevraagde termijn kan de concessie verlengd worden met een nieuwe termijn. Wanneer men niet voor een concessie kiest, moet men er rekening mee houden dat het graf maar tien jaar blijft bestaan en dat verwanten die later overlijden er niet bijgezet kunnen worden. De keuze op het ogenblik van een overlijden is dus belangrijk.”

MaT
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio