Hoop op nieuwe lente voor Antwerpse scholen

Print
Er zijn zo van die dossiers waarin je er echt naar uitkijkt om goed nieuws te kunnen brengen. Neem nu dat van de Antwerpse scholen. Al jaren moeten wij helaas melding maken van capaciteitsproblemen, containerklassen en politiek onvermogen om dit probleem, dat voortkomt uit een onverwacht grote bevolkingsgroei, structureel op te lossen. Die onheilsberichten leiden af van de andere kant van de medaille, waar staat te lezen dat vele duizenden mensen in de onderwijssector dagelijks het beste van zichzelf geven om van onze kinderen goede volwassenen te maken.

Donderdag werd in Antwerpen-Noord de eerste steen gelegd voor de nieuwe campus Hardenvoort. Dat verhaal begon met capaciteitsproblemen in het schooltje in de nabijgelegen Bredastraat. Die werden volgens het bekende recept voorlopig opgelost met mobiele klassen. Maar nu is dus gestart met de bouw van een gloednieuwe school, die al in september 2015 klaar zal zijn.

Campus Hardenvoort is niet alleen door de snelheid van ontwikkeling een mooi verhaal. Hij ligt ook nog naast Park Spoor Noord, een van de meest riante sites in het noordelijke stadsdeel van Antwerpen, dat vijftien jaar geleden nog werd gekenmerkt door verpaupering.

Nu is die locatie top, dankzij volgehouden inspanningen van de overheid om het geloof in de toekomst van deze buurt op de privésector over te planten. Park Spoor Noord is, net als het MAS op het Eilandje aan de overkant van de Leien, een schoolvoorbeeld van de sturende rol die de overheid kan spelen op het gebied van stadsontwikkeling.

De plannen voor campus Hardenvoort lijken te voldoen aan alle behoeften van deze tijd. Een modern ontwerp waarin kleuters op de onderste bouwlaag veilig en geborgen starten aan de parkzijde, vervolgens op een hogere verdieping naar het lager onderwijs gaan en dan de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen volgen in een toren die uitzicht biedt op de stad en de wereld. Het traject is er dus letterlijk een van ‘opgroeien’.

Campus Hardenvoort is niet alleen het zoveelste goede nieuws voor Antwerpen-Noord, het is ook een symbool van de hoop op een nieuwe lente voor de Antwerpse scholen. Als de middelen worden gevonden (Hardenvoort kost ruim 21 miljoen euro), dan kan er blijkbaar veel én het kan snel. Vandaar deze vraag in de verkiezingscampagne: wat hebben de politieke partijen over voor de Antwerpse scholen?

Door Lex Moolenaar
MEEST RECENT