Jobstudent

Print
Aartselaar - Het gemeentebestuur is op zoek naar een jobstudent voor de buitenschoolse kinderopvang. IBO Robbedoes zoekt jobstudenten voor de maanden juli en augustus om samen met de vaste begeleiding kleuters een leuke vakantie te geven. Kandidaten moeten Nederlandstalig en minstens 18 jaar oud zijn. Tweedejaarsstudenten of studenten die afstuderen in de richting kleuteronderwijs, orthopedagogie of toegepaste psychologie genieten de voorkeur. Kandidaturen moeten voor 20 maart aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd worden. JW Kristel Asselberg: 03.887.31 00
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio